Grote industrie gaat extra CO2-emissierechten betalen

Grote industriële bedrijven die onder het Europese Emissierechtensysteem (EU ETS) vallen en te veel CO2 uitstoten, gaan vanaf 1 januari een nationale CO2-heffing betalen. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met deze heffing, die onderdeel is van het Belastingplan 2021. Eerder was het voorstel al goedgekeurd door de Tweede Kamer.

De heffing geldt ook voor afvalverbrandingsbedrijven met een hoge uitstoot aan NOx. Enkele specifieke sectoren zoals de glastuinbouw, ziekenhuizen en universiteiten vallen er buiten. Met deze sectoren worden andere afspraken gemaakt.

De CO2-heffing komt bovenop de EU-ETS prijs. Hierbij geldt: stijgen de emissieprijzen, dan daalt de nationale heffing. Dit gebeurt ook andersom.

Er komt ook een vrijstelling voor het eerste deel van de uitstoot, waarover bedrijven geen heffing hoeven te betalen. Deze vrijstelling wordt bepaald door de CO2-uitstoot van het bedrijf te vergelijken met de efficiëntste bedrijven in dezelfde branche in Europa. Hoe efficiënter het bedrijf produceert, hoe minder heffing het per saldo betaalt. De heffing wordt dus alleen betaald over het teveel aan uitgestoten CO2.

In het begin krijgen bedrijven relatief veel dispensatierechten. Deze vrijgestelde uitstoot blijft de eerste jaren iets ruimer door de coronacrisis. Bedrijven krijgen hiermee de tijd om hun CO2-uitstoot te verminderen. De hoeveelheid vrijgestelde uitstoot neemt per jaar af. De heffing wordt in latere jaren steeds strenger. Zo moet uiteindelijk in 2030 het klimaatdoel, 14,3 Mton minder CO2-uitstoot, worden gehaald.

Milieuorganisaties als Greenpeace en Milieudefensie vinden de maatregel onvoldoende. Ze willen dat de overheid stopt met het uitdelen van gratis rechten en alle uitstoot van CO2 belast, niet alleen boven een bepaalde drempel.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties