Handschoenen niet standaard tot 2 weken na spuiten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een methodiek ontwikkeld om te berekenen tot hoeveel dagen nadat een gewas is behandeld met gewasbeschermingsmiddelen een werker handschoenen moet dragen. Dit draagt bij aan betere veiligheid van werknemers. Nu staan daar standaard twee weken voor.

Werknemers komen in aanraking met gewasbeschermingsmiddelen wanneer ze gewassen die daarmee zijn behandeld, verzorgen, inspecteren of oogsten. Voordat een middel wordt toegelaten voor verkoop en gebruik wordt daarom beoordeeld of dit veilig is. Momenteel kan op het etiket staan dat het verplicht is om handschoenen te dragen, maar staat er niet bij voor hoe lang. Met deze methodiek kan dat wel.

Het RIVM beveelt aan om de periodebepaling toe te voegen aan de nationale toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen en te vermelden op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen. Verder doet het RIVM de aanbeveling om de methodiek te verwerken in de Europees geharmoniseerde methodiek voor het bepalen van werkersblootstelling, aangezien de beoordelaar voor nationale toelatingen gebruikmaakt van deze EU Europese Unie geharmoniseerde methodiek.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties