Hart voor de glastuinbouw verdwijnt niet bij Sjaak van der Tak

Per 2021 verruilt Sjaak van der Tak het voorzitterschap van Glastuinbouw Nederland voor dat van LTO Nederland. Hij mag dan van de ’glastuinbouwwerkvloer’ weg zijn, maar niet van de onderhandelingstafel met onder meer het kabinet. „Met hart voor de glastuinbouw blijf ik daar de belangen van glastuinders behartigen.”

Sjaak van der Tak denkt niet in carrièremoves, maar laat uitdagingen die op zijn pad komen ook niet links liggen. „De afgelopen drie jaar als voorzitter van Glastuinbouw Nederland heb ik vaak nee verkocht tegen onder meer diverse burgemeesterschappen, en niet van de kleinste steden. Op het voorzitterschap van LTO Nederland ben ik wel ingegaan. Ik ga de belangen behartigen van 19 land- en tuinbouwsectoren, waaronder zeker die van de glastuinbouw.”

Wat heb jij bewerkstelligd binnen Glastuinbouw NL?

„Laat ik voorop stellen dat ik persoonlijk niks heb bewerkstelligd. Alleen een goed team is in staat tot goede prestaties. Dat gezegd hebbende denk ik dat er een krachtigere, zelfstandigere belangenorganisatie voor glastuinders is ontstaan. Glastuinders in Brabant en Zeeland, Limburg zijn nu rechtstreeks lid van Glastuinbouw Nederland en zomerbloementelers en een snijheesterkwekers hebben zich op eigen verzoek aangesloten bij de LTO vakgroep Bomen/Heesters en Vaste planten. En dit uitdrukkend in een nieuw naam: niet LTO Glaskracht Nederland, maar Glastuinbouw Nederland. En niet te vergeten de realisatie van de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid.”

En op diverse beleidsterreinen?

„Een kleine greep uit bereikte resultaten. Mede dankzij Glastuinbouw Nederland staat de ondernemer centraal in het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming van het landbouwministerie en zijn dankzij de ondernemersorganisatie een ’gelijk speelveld’ en een ’medicijnkast’ in het programma opgenomen.

Binnenkort komt vanuit ons een Masterplan Internationale Werknemers waarin we aan de gang gaan met de adviezen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten en oplossing aandragen, samen met partners, voor de problemen met deze belangrijke werknemers.

We hebben de oneerlijkheid van de ODE in eerste instantie als enige organisatie onderkend, aangekaart en een lobby opgestart voor compensatie.

In oppervlaktewateren in glastuinbouwgebieden worden steeds minder emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen gevonden.”

Een mooie opsomming, maar lobby tegen ODE is toch geen succes te noemen en ook negatieve publiciteit rond arbeidsmigranten zijn niet te ontkennen?

„Gevolgen ODE heeft iedereen verrast. Zelfs bewindslieden beweren dat de gevolgen voor de glastuinbouw niet zo hebben mogen uitpakken. Binnenkort verschijnt er een Kamerbrief over de compensatieregeling 2021-2022, waarin wellicht ook compensatie voor bedrijven die schade hebben geleden. Daarbij sluit ik niet uit met terugwerkende kracht voor geleden schade in 2020.

Elk incident met internationale werknemers is er een te veel. Tijdens deze coronacrisis deden die zich voor in andere sectoren, omdat glastuinders hun zaken goed op orde hebben. Jammer dat media buiten de sector dat dan weer niet belichten.”

Lees het uitgebreide afscheidsinterview met Sjaak van der Tak in de Kersteditie 2020 van de Bloemisterij of nu al online.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties