Heffing moet fonds voor kringlooplandbouw vullen

Een verdienmodel voor de kringlooplandbouw moet gestalte krijgen door onder andere een fonds dat wordt gevuld uit heffingen op (schadelijke) emissies.

Dat stelt de Taskforce Verdienvermogen onder voorzitterschap van oud-gedeputeerde Hester Maij in een advies dat maandag 7 oktober is overhandigd aan landbouwminister Carola Schouten.

Belangrijk onderdeel van het advies van de taskforce (werkgroep) is een zogenoemd dashboard, waardoor ondernemers inzicht krijgen in hun prestaties. De taskforce bepleit de verplichte invoering van het dashboard, waarin ook elementen van de KringloopWijzer voor de zuivel zouden kunnen worden meegenomen.

Ketenpartijen

Wil de omslag naar de kringlooplandbouw slagen, dan moeten alle ketenpartijen meedoen, ook in het buitenland. Een systeemverandering ‘kan alleen als kringlooplandbouw financieel rendabel is. En daarvoor moet aan randvoorwaarden worden voldaan. Wordt daar niet aan voldaan dan zal de omslag naar kringlooplandbouw niet slagen’, aldus het rapport van de taskforce. De kringloop kan niet beperkt worden tot de landbouw, die moet in de hele economie worden doorgevoerd, vindt de werkgroep.

Gelijk speelveld

Volgens de Taskforce Verdienvermogen moet Nederland waar nodig en mogelijk de randen opzoeken, om te zorgen dat er een internationaal en binnen de Europese Unie een gelijk speelveld ontstaat.

Kringlooplandbouw heeft op twee manieren te maken met een ongelijk speelveld. Ten eerste heeft de gangbare landbouw een voordeel ten opzichte van de duurzame kringlooplandbouw, doordat er geen prijskaart hangt aan de uitstoot van broeikasgassen of de emissie van stoffen naar lucht, water of milieu. Ten tweede is de Nederlandse kringloopboer in het nadeel bij zijn buitenlandse collega, die niet aan dezelfde eisen hoeft te voldoen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties