Vakblad voor de Bloemisterij Het vak Nomolt per 2018 waterzuiveringsplichtig

Nomolt per 2018 waterzuiveringsplichtig

0

Bij toepassing van Nomolt is het vanaf 2018 in de bedekte teelten niet toegestaan om ongezuiverd afvalwater te lozen. Alleen is de zuiveringseis van 98% zuivering omlaag bijgesteld naar tenminste 95%. Zuiveringsapparatuur op de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) kunnen nu daarvoor worden ingezet. LTO Glaskracht Nederland is verheugd dat dit actief opgepakt is door Ctgb en toelatingshouder BASF.

Het te lozen afvalwater na inzetten van Nomolt mag uitsluitend op het oppervlaktewater of riool worden geloosd, nadat het door een goed werkende zuiveringsvoorziening is geleid die tenminste 95% van de werkzame stof uit deze afvalwaterstroom verwijdert.

Het etiket voldoet nu aan afspraken die binnen het hoofdlijnenakkoord verplichte waterzuivering hierover zijn gemaakt. Het middel met als werkzame stof teflubenzuron is in bedekte, niet grondgebonden bloemisterijteelten drie keer per 12 maanden inzetbaar tegen rupsen en witte vlieg. Tussen de bespuiten moet een interval van zeven dagen zitten.

Reageer op dit artikel

avatar