Vers van de pers

Windenergie heeft de wind mee

Het aandeel windenergie stijgt de komende jaren naar grote hoogte. In het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) wordt een derde subsidieloze windpark gebouwd. De planning...