Hogeschool Inholland start unieke opleiding

Bij Hogeschool InHolland kunnen medewerkers in de tuinbouw via een individueel traject hun hbo-diploma Tuinbouw & Agribusiness halen. De hogeschool heeft hiervoor toestemming gekregen van het ministerie van Economische Zaken en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Het unieke aan de opleiding is dat studenten in hun eigen tijd en gebaseerd op hun competenties de opleiding Tuinbouw & Agribusiness doorlopen. Volgen van colleges mag, maar is niet verplicht. Ze doen geen standaard tentamens. In plaats daarvan houden ze op verschillende opleidingsmodules zogenoemde criteriumgerichte interviews met twee examinatoren. Aan de hand van presentaties, onderzoeken en door het beantwoorden van vragen wordt beoordeeld of zij over de benodigde kennis beschikken of niet. Bij het opstellen van het individuele studieplan wordt rekening gehouden met de kennis en ervaring waar de kandidaat reeds over beschikt.

„Een student met al een bedrijfskundige hbo-opleiding op zak zal bijvoorbeeld geen bedrijfskundige opleidingsonderdelen hoeven te volgen, maar vooral bijgeschoold worden in teeltvakken. Van mbo-ers kan ik me voor stellen dat ze geadviseerd worden toch de colleges statistiek te volgen. Simpel gezegd wij brengen de studenten bij wat ze missen en ze moeten bewijzen dat ze al een en ander kunnen”, licht Hans Ligtenberg toe. Hij juicht de opleiding enorm toe: „25 tot 50-jarigen gaan niet zo graag de schoolbanken weer in, ook niet in de avonduren. Velen van hen die werkzaam zijn in de tuinbouw halen toch graag hun sectorspecifieke hbo-opleiding. Op deze manier wordt het een stuk laagdrempeliger.”

De nieuwe opleiding betreft nu nog een pilot met zes studenten. Zij worden individueel begeleid door een leercoach.

Van docent naar leercoach

Docent en opleidingsmanager Ligtenberg is op 26 januari met pensioen gegaan, maar blijft als individuele leercoach wel verbonden aan Inholland. Op 53-jarige leeftijd maakt hij in 2004 de overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs. Een overstap die hij iedereen kan aanraden.

Lees in het Vakblad van 27 januari hoe hij aankijkt tegen de verstandhouding tussen onderwijs en tuinbouwbedrijfsleven.