Houdbaarheid blijft item in sierteeltketen

Groot collectief ketenonderzoek omtrent behoud of verbetering van productkwaliteit in de sierteelt is er nauwelijks nog. Onderzoeksvragen zijn er nog voldoende, bijvoorbeeld over de maximale houdbaarheid van geoogste siergewassen in de keten.

Het wegvallen van het Productschap Tuinbouw en het projectbureau van de VGB zijn de belangrijkste redenen voor het ontbreken van groot collectief kwaliteitsonderzoek in de sierteeltketen. Kleinschaliger onderzoek, veelal op productniveau, blijft doorgaan. Leveranciers van voorbehandelingsmiddelen en adviseurs op gebied van bewaring en productkwaliteit  bespeuren daarvoor behoefte bij siertelers en andere ketenpartners. Van pioen is bijvoorbeeld aangetoond dat ze prima meerdere weken droog in een koelcel bewaard kunnen worden. Maar er zijn verschillen per cultivar. En de rijpheid bij het oogsten speelt een rol. Het voorbehandelingsmiddel AVB kan zo’n langbewaarde pioen prima ’oppeppen’ richting een goed vaasleven. Heel praktisch is die behandeling niet. Daarom een zoektocht naar alternatieven. Soms blijkt ‘een beetje suiker’ genoeg. ULO-bewaring kan eveneens iets toevoegen.

Onderzoeksvragen

Eelke Westra, programmamanager Postharvest Quality bij Wageningen Food & Biobased Research, ziet eveneens nog voldoende onderzoeksvragen omtrent de maximale houdbaarheid van snijbloemen. Containertransport leerde dat bloemen een zeereis van 2-3 weken heel goed doorstaan als de bewaarcondities in orde zijn. „Maar waar ligt de grens. En wat gebeurt er met de fysiologie van bloemen als je ze bijvoorbeeld een maand bewaard? Dat wil je weten, want dan kan je daar gericht op anticiperen. Natuurlijk moet dat wel op een duurzame manier kunnen.” Westra wijst op de ontwikkelingen die in de bewaring van appels en peren plaatsvonden. Die producten zijn ook maanden na de oogst nog in uitstekende kwaliteit verhandelbaar, ondanks de leeftijd van de vruchten. „De afzetmarkt voor appels en peren is daardoor behoorlijk veranderd, echter bloemen zijn geen appels.”

Phytotec

Het publiek-private samenwerkingsproject (PPS) Phytotec is het meest aansprekende grote ketenonderzoek van dit moment. In dit project onderzoekt een groot consortium of de zogenaamde CATT-ontsmettingsmethode (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) verschillende soorten insecten, mijten en nematoden effectief kan doden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het geoogste product. Chrysanten en tulpenbollen zijn belangrijke testgewassen uit de sierteeltsector.

Project GreenCHAINge
Eelke Westra van Wageningen Food & Biobased Research, vertelt dat het ketenproject GreenCHAINge voor de sierteeltsector diverse nuttige protocollen en modellen en kennis over de naoogstfase heeft opgeleverd. Een richtlijn voor de koelketen van chrysant is daar een voorbeeld van. En over de koudetolerantie van phalaenopsis is meer bekend geworden. Er is tevens een modelmatig netwerk (een zogenoemd Bayesiaans netwerk) ontwikkeld. Daarmee kan je via sensoren en modellen meer grip krijgen op de kwaliteit van een siergewas in de keten van teler tot consument. Kwaliteit is dan beter te voorspellen. „Het model is klaar. We zijn op zoek naar bedrijven in de sierteeltsector die het willen implementeren.”

In het Vakblad voor de Bloemisterij van week 19 een uitgebreid omslagartikel over het productkwaliteit en factoren die daar invloed op hebben. Online (en na inloggen) vindt u het artikel hier

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties