Hortipoint Huisvestingsbeleid Westland mislukt

Huisvestingsbeleid Westland mislukt

0

Gemeente Westland gaat nieuw huisvestingsbeleid ontwikkelen voor arbeidsmigranten; het beleid waarop wethouder Karin Zwinkels-De Jong onlangs sneuvelde.

Dat bleek in de gemeenteraadsvergadering dinsdag 10 december. Een aantal oppositiepartijen had een initiatiefvoorstel gemaakt om huisvesting weer op teeltbedrijven toe te staan, omdat andere manieren om 2.000 bedden te creëren niet of zeer moeizaam van de grond komen. De drie locaties die wel waren ontwikkeld om (buiten de teeltbedrijven) huisvesting te creëren, waren niet goed gespreid. Dit leidde tot veel onrust bij bewoners.

Plannen huisvesting in koelkast of prullenbak

Daarop besloot het college van burgemeester en wethouders vlak voor het weekend het huidige beleid stop te zetten en te zoeken naar verbeteringen. Alle plannen voor huisvesting gaan daarmee de koelkast in of de prullenbak, dus ook het plan voor huisvesting op bedrijven. Voor de drie bekende te ontwikkelen huisvestingslocaties in de gemeente kan dat betekenen dat op kleinere schaal wordt verder gewerkt aan plannen of dat deze worden ingetrokken. Komend voorjaar moet daarover duidelijkheid ontstaan.

VVD‘er Varekamp neemt dossier over

Na het vertrek van CDA-wethouder Karin Zwinkels-De Jong afgelopen weekend heeft VVD-wethouder Piet Varekamp het dossier huisvesting overgenomen. Varekamp is ook verantwoordelijk voor de energietransitie in Westland.

Reageer op dit artikel

avatar