Hylkema verruilt glastuinbouw voor aardappelhandel

Dick Hylkema stopt als directeur van LTO Glaskracht Nederland. Hij vertrekt per 1 april naar de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO), de brancheorganisatie voor de handel van poot- en consumptieaardappelen, waar hij eveneens directeur wordt.

Hylkema is sinds de start van Glaskracht, eind 2005, betrokken geweest bij de belangenbehartiging voor de glastuinbouw. Toen de drie regionale ledenorganisaties LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB in 2014 opgingen in LTO Glaskracht Nederland speelde hij een belangrijke rol. Mede dankzij Hylkema’s inspanningen vindt de belangenbehartiging, vaktechniek en innovatie voor de glastuinbouw sindsdien vanuit één ledennetwerk plaats.

 

Het bestuur van LTO Glaskracht treft op dit moment voorbereidingen voor het zoeken van een opvolger.