Impuls aan campusontwikkeling in de Greenport Westland-Oostland

De Greenport Horti Campus kan rekenen op financiële ondersteuning van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag aan het IDC Internationaal, het Technology Education Center HortiTech (TECH) en het IDC Greenport Logistiek.

Het IDC Internationaal dient als fysieke locatie waar innovatieve concepten van drie internationale kasproductiesystemen worden gedemonstreerd, getest en verder ontwikkeld. Het zorgt voor een betere vertaalslag van de technologisch hoogstaande kennis vanuit Nederland naar landen waar de kastuinbouw zich snel ontwikkelt.

Op de nieuwe campus van GHC Westland start een aantal nieuwe opleidingen. Het gaat bij deze opleidingen om een crossover tussen de kennisgebieden: groene mechatronica, gezondheid&welbevinden, een internationale Associate Degree Agrarische bedrijfskunde en enkele entreeopleidingen.

Het IDC Greenport Logistiek, gevestigd bij Greenport Horti Campus Barendrecht/Ridderkerk, draagt bij aan de kennisontwikkeling, innovatie en verbindingen (weg) met andere sectoren in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Hiermee worden ondernemers in staat gesteld kennis op te doen, ICT-innovaties te implementeren kennis (internationaal) te vermarkten.