Schouten vraagt mening telers over kringlooplandbouw

Landbouwminister Schouten heeft vandaag een digitaal loket geopend waar onder meer telers hun ideeën kunnen uiten over kringlooplandbouw. Tevens heeft ze voor invulling van haar landbouwvisie een ‘Denk-mee-groep’ van agrariërs om zich heen geformeerd.

Voor de uitvoering van de toekomstvisie op landbouw neemt minister Schouten zelf de regie, maar wel gebaseerd op zo breed mogelijke inbreng: „Om concrete afspraken te kunnen maken over hoe we de toekomstvisie Waardevol en Verbonden gaan realiseren wil ik het gesprek met mensen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen voortzetten en uitbreiden. Daarnaast wil ik samenwerken met de regionale overheden. Veel innovaties ontstaan op het boerenerf, bij de agrarisch ondernemers zelf. Bij het digitaal loket kunnen zij hun initiatieven melden of vragen stellen over hun plannen. Deze kennis en ervaringen wil ik bij elkaar brengen en vertalen in handelingsperspectieven voor boeren”, meldt Schouten.

In de ‘Denk-mee-groep’ zit in ieder geval vooralsnog geen sierteler. Wel tomatenkweker Jos van Mil van het bedrijf Greenco.

Voor de zomer

Het realisatieplan, dat nog voor de zomer gepresenteerd zal worden, zal concrete doelen bevatten voor vijf opgaves die in 2030 moeten zijn behaald:

  • versterken positie boer, tuinder en visser in de keten;
  • vergroten waardering voor voedsel en versterken verbondenheid boer-burger;
  • versterken synergie van landbouw en natuur;
  • verduurzamen van de veehouderij;
  • herijken van de internationale strategie van Nederland als koploper in kringlooplandbouw.
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ACA Zuidgeest
ACA Zuidgeest
3 jaren geleden

In de jaren 40-50-60 werd er veel mest producten in de tuinderij verwerkt, denk aan Schiedammer en rotte mest als bemesting en verrijking van humus in de klei gronden. Paarden mest in broei onder het platten glas maar nu zie ik dat zo snel niet meer gebeuren?