Vakblad voor de Bloemisterij Opinie International Floriculture Forum

International Floriculture Forum

0

In een dynamische en wereldwijd groeiende sector zoals de bloemisterij met een omvang van meer dan 100 miljard euro omzet mag een jaarlijkse topbijeenkomst van decision makers waar relevante economische, politieke, maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen worden besproken niet ontbreken

Vorig jaar is het initiatief genomen door Union Fleurs om samen met internationale collega-organisaties uit de bloemisterij zo’n bijeenkomst te organiseren voor de sector conform een model zoals het bekende jaarlijkse World Economic Forum in Davos. Deze bijeenkomst kreeg de werktitel World Floral Summit en werd georganiseerd in het najaar van 2017 rondom de Trade Fair van Royal FloraHolland in Aalsmeer.

Het World Economic Forum is een internationale onafhankelijke non-profit organisatie, opgericht in 1971, die zich richt op de internationale, nationale en industriële agenda’s voor economische en maatschappelijke ontwikkeling. Het World Economic Forum is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste bijeenkomsten voor wereldleiders uit overheid, politiek, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

De eerste bijeenkomst voor de bloemisterij werd vooral beschouwd als een try-out om te zien of zo’n netwerkbijeenkomst voorziet in een behoefte om eens per jaar op topniveau belangrijke onderwerpen in de bloemisterijsector op internationaal niveau met elkaar te bespreken .

Na afloop van de eerste bijeenkomst vorig jaar zijn een paar conclusies getrokken die mede van betekenis waren om ook in 2018 opnieuw zo’n bijeenkomst te organiseren, rekening houdend met de ervaringen en leerpunten van deze eerste bijeenkomst.

Een van de conclusies was dat zo’n bijeenkomst op professionele wiize moet worden voorbereid, georganiseerd en uitgevoerd. Ook was een conclusie dat zo’n bijeenkomst onafhankelijk moet zijn en geen uithangbord moet zijn voor organisaties om zich te profileren.

Een derde conclusie was dat de Nederlandse inbreng veel te dominant was, wat afbreuk deed aan het internationale karakter. Het combineren met een internationale tentoonstelling werd wel als noodzakelijk gezien en biedt de mogelijkheid om zo’n bijeenkomst ook te koppelen aan internationale tentoonstellingen elders in de wereld. Ook het organiseren van zo’n bijeenkomst kan beter ‘lean en mean’ door een beperkt aantal organisaties cq personen plaatsvinden ten einde de effectiviteit en efficiency te bevorderen.

Dit alles heeft ertoe geleid dat in 2018 opnieuw een internationale netwerkbijeenkomst op topniveau wordt georganiseerd door drie partners Union Fleurs, Hortipoint en HPP Exhibitions. De naam is aangepast naar International Floriculture Forum en zal deze keer rondom IFTF op 6 november worden georganiseerd en gefaciliteerd worden door HPP en Hortipoint.

Het programma van deze bijeenkomst voor beslissers in onze branche is gericht op de turbulente ontwikkelingen in de internationale handelspolitiek, de dynamische ontwikkelingen in de logistiek en productinnovatie. Een aantal topsprekers wordt interactief door een bekende mediator bevraagd naar hun visie, terwijl tevens de deelnemers betrokken worden bij het bespreken van deze thema’s.

De bijeenkomst geeft ook maximaal de gelegenheid elkaar voor de bijeenkomst bij aangeboden lunch en na de bijeenkomst tijdens een borrel elkaar te ontmoeten. Uit de vooraanmeldingen blijkt grote belangstelling te bestaan voor deze bijeenkomst en er zijn nog maar een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar. De organisatoren hebben de ambitie om het International Floriculture Forum tot een jaarlijks bijeenkomst te laten uitgroeien. Net als World Economic Forum.

Herman de Boon,

Bestuurder en commissaris

Reageer op dit artikel

avatar