Jos van Kester accountmanager Kennis in je Kas

  Jos van Kester, relatiebeheerder bij Glastuinbouw Nederland, gaat een deel van zijn tijd besteden als accountmanager voor stichting Kennis in je Kas (KijK). De reden is dat KijK, opgericht eind 2018, onder glastuinders nog te onbekend blijkt te zijn. Ook leven er zowel bij ondernemers als bij de betrokken afzetverenigingen nog regelmatig vragen.

  De programmaraad van KijK realiseert zich dat het hoe en waarom van het innovatieprogramma de nodige vragen bij ondernemers kan oproepen. Een van de belangrijke taken van accountmanager Jos van Kester is om de organisaties, die zijn aangesloten bij de Brancheorganisatie Groenten & Fruit of de Brancheorganisatie Sierteelt, jaarlijks een of twee keer te informeren over de actualiteit en de activiteiten van stichting Kennis in je Kas. Ook kan Van Kester in deze functie ondersteunen bij het te woord staan van bedrijven met vragen en bezwaren. De nadruk zal tevens liggen op het behandelen van bezwaren van glastuinders.
  De werkzaamheden van Van Kester voor Kennis in je Kas blijven strikt gescheiden van die van zijn werk als relatiebeheerder bij Glastuinbouw Nederland.

  Financiering gewasoverstijgend onderzoek

  Kennis in je Kas, kortweg KijK, betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek via de drie innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Jarenlang zijn die projecten gefinancierd uit eerdere collectieve middelen. Sinds begin 2019 moet de glastuinbouw zelf de financiering vinden om dit onderzoek voort te zetten. Via de Brancheorganisaties Groenten & Fruit en Siergewassen is het merendeel van de telers betrokken en akkoord gegaan met collectieve betaling. Deze partijen zijn de afzender van de factuur. Glastuinbouw Nederland is erbij betrokken als faciliterende en uitvoerende organisatie.

  Telersbijdrage is jaarlijks €350 per hectare

  Recent gaf het ministerie van LNV een zogenoemde Verbindend Verklaring af voor stichting Kennis in je Kas (KijK) voor 2021 en 2022. Daardoor betalen ook deze periode álle glastuinbouwbedrijven mee aan gewasoverstijgend innovatieonderzoek. Evenals in 2019 en 2020 is de telersbijdrage € 350 per hectare per jaar.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties