Kabinet past toelatingsbeoordeling gewasbeschermingsmiddelen nog niet aan

Het kabinet ziet nu geen reden om naar aanleiding van een Amerikaanse studie die in Nature gepubliceerd is de toelatingsbeoordeling voor gewasbeschermingsmiddelen aan te passen. Het kabinet wacht eerst de resultaten af uit het lopende Nederlandse onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen en uit een gezondheidsverkenning. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de studie die eind augustus in Nature is gepubliceerd beoordeeld. Het RIVM geeft aan dat de situatie in de Verenigde Staten niet vergelijkbaar is met de situatie in Europa en specifiek die in Nederland. Ten eerste omdat de waarden voor gewasbeschermingsmiddelengebruik per vierkante mijl niet één op één te vergelijken zijn met Nederlandse waarden voor gebruik per hectare landbouwgrond. Ten tweede zijn de gewassen in deze studie anders dan in de Nederlandse situatie. Het aantal kilogrammen dat wordt gebruikt kan daarom niet direct worden vertaald naar blootstelling. Ook zijn gebruiksconcentraties van individuele middelen niet gerapporteerd.

In 2014 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om een onderzoek te doen naar de blootstelling van omwonenden van landbouwpercelen. Dit onderzoek bestaat uit intensieve praktijkmetingen over een meerjarige periode en is nog in uitvoering. Voor het onderzoek is gekozen voor de bollenteelt en in een latere fase voor de fruitteelt, aangezien hier relatief veel gebruik gemaakt wordt van gewasbeschermingsmiddelen, zodat er voldoende meetgegevens verzameld kunnen worden. Over de bevindingen zal naar verwachting eind 2018 worden gerapporteerd.

Naast het onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen coördineert het RIVM een gezondheidsverkenning. Het doel van de verkenning is om na te gaan of een relatie kan worden gevonden tussen voorkomende gezondheidsproblemen, zoals geboorteafwijkingen, en nabijheid van agrarische percelen. De verwachting is dat het RIVM in het voorjaar van 2018 rapporteert over deze verkenning. De resultaten uit het Nederlandse onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen en uit de gezondheidsverkenning zullen samen richting geven aan een eventueel vervolgonderzoek in de Nederlandse situatie, verwacht Schouten.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties