Kamer praat na zomerreces verder over zuiveringsplicht

De Tweede Kamer zet het debat met staatssecretaris Wilma Mansveld (I&M) over de zuiveringsplicht na het zomerreces voort. Op 1 juli bleek tijdens de eerste termijn van het debat dat VVD, CDA en SGP ongelukkig zijn met het voorgestelde uitstel van de verplichting in combinatie met het ineens eisen van 95% zuiveringsrendement.

Het twee jaar later invoeren van de zuiveringsplicht – dus in 2018, in plaats van in 2016 – weegt volgens de drie partijen niet op tegen het drie jaar versneld invoeren van het zuiveringsrendement (95% in plaats van 75%), zoals Mansveld wil.

Verder wees de PVV er op dat veel tuinders niet in staat zijn op zo’n korte termijn te investeren in een zuiveringsinstallatie. „Het mag niet zo zijn dat de ondernemer alleen de rekening betaalt voor de verduurzaming die we gezamenlijk willen”, aldus Kamerlid Dion Graus.

Bestuursakkoord
Mansveld wil over de invoering van de zuiveringsplicht een bestuurlijk akkoord sluiten met de betrokken partijen. Behalve het Rijk zijn dat: LTO Glaskracht Nederland, de Unie van Waterschappen, Nefyto, Natuur en Milieu en het Ctgb. Ze gaf aan dat zo’n akkoord echter pas na het reces is te verwachten. De VVD riep de bewindsvrouw op in de gesprekken over zo’n akkoord te letten op de haalbaarheid en betaalbaarheid van de verplichting.