Kamervragen over ongeldig verklaren octrooibesluit

  CDA, VVD en D66 hebben Kamervragen gesteld over de uitspraak van de Technische Raad van Beroep van het Europees Octrooibureau om wel octrooien te verlenen op producten die ontstaan door wezenlijk biologische veredelingsprocessen.

  Het is weer mogelijk om octrooien aan te vragen op een nuttige eigenschap van planten, die ergens in de natuurlijke biodiversiteit gevonden is. Op  5 december 2018 zei de Technische Raad van Beroep van het Europees Octrooibureau namelijk dat de beslissing uit 2017 om geen octrooien te verlenen op producten die ontstaan door wezenlijk biologische processen, terzijde kan worden gelegd. Genoemde beslissing uit 2017 is volgens de Technische Raad van Beroep in strijd met een eerdere uitleg van het Europees Octrooiverdrag.

  De inzet van de Kamervragen is om octrooien op onderhavige producten niet toe te staan. Betrokken partijen willen liefst zo snel mogelijk met de EU-lidstaten en de leden van het Europees Octrooibureau bespreken hoe het beleid over octrooien in de plantenveredeling wel vormgegeven kan worden. De oplossing, die het Europees Octrooibureau voorstond door een uitvoeringsregel in te stellen, heeft niet gewerkt. Het ziet er daarom naar uit dat er een andere oplossing nodig is om het beleid duurzaam te borgen. Een mogelijke oplossing is een aanpassing van het Europees Octrooiverdrag.

  Onduidelijkheid lopende octrooiaanvragen

  Het is nu onduidelijkheid wat er gaat gebeuren met de lopende octrooiaanvragen. Op het moment dat natuurlijke eigenschappen niet meer octrooiwaardig waren, lagen enkele honderden aanvragen te wachten. Een aantal daarvan is inmiddels op basis van de recente beleidsregel afgewezen. Het doel is dat het Europees Octrooibureau (opnieuw) moet besluiten om het in behandeling nemen van nieuwe aanvragen en besluiten over lopende zaken op te schorten tot er volkomen duidelijkheid is.

  Plantum, Bionext, VBN, LTO, LTO Glaskracht, NFO, KAVB, GroentenFruit Huis, BO Akkerbouw en NAO staan achter de Kamervragen en volgen de discussies en stappen die gezet gaan worden nauwgezet. Waar nodig bieden zij ondersteuning. Genoemde organisatie vinden het goed om te merken dat ook de Nederlandse politiek nog steeds zeer bezorgd is over de gang van zaken die zeer relevant is voor de Nederlandse veredelings- en land- en tuinbouwsector.

  Octrooiwetgeving 

  Het beleid om geen octrooien te verlenen op producten van wezenlijk biologische processen, was ingezet nadat de lidstaten van de Europese Unie unaniem besloten hadden dat het nooit de bedoeling is geweest van de octrooiwetgeving van de Europese Unie, die onverkort overgenomen is door het Europees Octrooibureau, om ‘natuurlijke eigenschappen’ te octrooieren. Plantum en veel partners in de land- en tuinbouwsector pleiten al bijna 10 jaar voor beperking van de invloed van octrooien op de plantenveredeling. Het kwekersrecht geeft volgens hen ook zonder octrooien plantenveredelaars goede mogelijkheden om investeringen te doen voor verdere innovatie.

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties