Kamervragen over ruimen rozengewas

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, onder andere gevraagd of hij de opruimkosten van met bruinrot besmette rozenkassen wil vergoeden.

Geurts stelde deze vragen afgelopen week omdat de keuringsdienst NVWA in rozenkassen de bruinrotbacterie aantrof, waardoor vernietiging van gewas en ontsmetting van opstanden en water nodig zijn. Ruimen is verplicht als de bruinrotbacterie Ralstonia solanacearum, een quarantaine organisme, in het spel is. Geurts wijst erop dat er ook rozenbedrijven zijn die nog voor definitieve vaststelling van de bacterie, vrijwillig hebben geruimd. In beide gevallen is volgens het Tweede Kamerlid een telersvergoeding voor de kosten mogelijk is op basis van Artikel 4 van de Plantenziektewet.

Het Kamerlid vroeg de staatssecretaris tevens of hij zich bewust is van de grote bedrijfsgevolgen van de ruiming en of hij bereid is om, gezien het belang van de Nederlandse exportpositie, met de glastuinbouw opnieuw het gesprek aan te gaan over een plantgezondheidsregeling door de overheid en de sector. Ook wil Geurts graag overleg over basis hygiëneprincipes en scheiden van teelt- en handelsstromen.

Bron besmetting nog niet bekend
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tot nu toe bij 2 rozenplantenkwekers en 4 rozentelers besmetting met de bacterie Ralstonia vastgesteld. Op twee verdachte bedrijven is de bacterie uiteindelijk niet gevonden. De schade loopt in de miljoenen euro’s. De bron van alle besmettingen is nog bekend. De NVWA denkt dat het nog wel mogelijk is om die te vinden. Daarvoor gebruik zij ook gegevens uit inspecties die bij 40 rozentelers zijn uitgevoerd. Zij kochten net als de vier ‘besmette’ bedrijven dit jaar uitgangsmateriaal van de 2 vermeerderaars waar besmetting met de bacterie Ralstonia solanacearum is vastgesteld. De NVWA wil verspreiding in kaart brengen en verdere verspreiding van de bacterie voorkomen. Het duurt zo’n tien weken voordat uitslagen van water- en plantmonsters bekend zijn. Ralstonia solanacearum wordt verspreid via grond, water, gereedschap en mensen.