Kamp niet van zins aardgasproductie te verhogen

Minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) lijkt niet van plan te zijn de Groningse aardgasproductie na het nieuwe gasjaar 2016–2017 te verhogen, een scenario waarvoor de NAM in haar op 19 april verschenen nieuwe winningsplan wel ruimte laat.

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), in handen van Shell en Esso, wil ruimte laten voor het winnen van meer dan het vorig jaar opgelegde plafond van 27 miljard m3 aardgas per jaar met als bovengrens 33 miljard m3 per jaar. Volgens de NAM is een hogere gaswinning mogelijk omdat op basis van de huidige statistische analyse blijkt dat het aantal huizen dat niet voldoet aan de veiligheidsnorm naar verwachting kleiner is dan waar eerder vanuit is gegaan.

Kamp schrijft dat hij het plan van de NAM goed zal bestuderen en diverse organisaties om advies zal vragen. „Echter, gegeven de ontwikkelingen in Groningen is het vanuit het oogpunt van het voorkomen van risico’s ten gevolge van de beweging van de aardbodem op voorhand niet aannemelijk dat het nog vast te stellen winningsniveau boven het huidige winningsniveau uitkomt.”

Ministerraad besluit eind september
Kamp neemt in juli een ontwerp-besluit over het winningsplan van de NAM, waarna de ministerraad eind september definitief beslist. Voor die tijd kan een aantal organisaties zich nog over het plan uitspraken. Het gaat daarbij om: Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische Commissie Bodembeweging, de Mijnraad, provincies, gemeenten en waterschappen.