Kamp stuurt aan op energiedialoog

De glastuinbouw moet de komende jaren blijven inzetten op energiebesparing. Ook gaan tuinders, al dan niet in clusterverband, aan de slag met warmte-koudeopslag, warmtepompen, geothermie, restwarmte en biomassa. Maar hoe dat allemaal precies zal verlopen, moet aan de orde komen in een energiedialoog, zo staat in het Energierapport van minister Henk Kamp (EZ) dat op 18 januari is verschenen.

De bewindsman presenteerde het rapport aan de pers tijdens een werkbezoek aan Ammerlaan The Green Innovator in Pijnacker. Kamp noemde de potplantenkwekerij een innovatief voorbeeld van een bedrijf dat dankzij geothermie minder aardgas verbruikt en daarbij ook nog warmte levert aan omringende woningen en gebouwen.

In een reactie op het Energierapport zegt voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland dat er voor de overheid grote kansen zijn om de doelstelling ’minder aardgas, meer duurzame energie’ dichterbij te brengen. De glastuinbouw heeft volgens Van Ruiten volop mogelijkheden om door middel van aardwarmte duurzame energie te produceren. Met WKK’s zijn glastuinders bovendien in staat om reservevermogen aan stroom te leveren in tijden met een tekort aan wind- en zonne-energie.

’Positief signaal’
Dat de minister het aardwarmteproject in Pijnacker koos om zijn Energierapport te presenteren, beschouwt Van Ruiten als een heel positief signaal. Hij vindt echter wel dat Kamp iets moet doen om de financiering van dit soort dure projecten makkelijker te maken. Ook is er volgens hem een aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit voor de tuinbouw noodzakelijk om tot verdere verduurzaming te kunnen komen.

Uit het Energierapport blijkt dat Kamp voor de periode ná het Energieakkoord vasthoudt aan de afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40% en in 2050 met 80-95% moet zijn teruggedrongen op Europees niveau. De minister wil de komende maanden in dialoog treden met burgers, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties over de transitie naar een duurzame energievoorziening. Dat moet uitmonden in een beleidsagenda met concrete voorstellen die Kamp eind 2016 naar de Tweede Kamer wil sturen.