Kerstplanten getest door Greenpeace

Om een vinger aan de pols te houden betreffende de beloofde duurzaamheidsinspanningen van de sierteeltsector heeft Greenpeace een kleine steekproef gehouden onder kerstplanten. Er zijn verbeteringen zichtbaar, maar de milieuorganisatie treft nog te veel en te hoge concentraties aan van middelen die zij als zeer schadelijk beschouwt. Er zijn bovendien verboden middel en niet toegestane middelen in de sierteelt aangetroffen.

Greenpeace schafte in één filiaal van de tuincentra Intratuin, GroenRijk, Overvecht en Life & Garden een kerstster, een amaryllis en een phaleanopsis aan. De 12 aangekochte planten zijn onderzocht door een geaccrediteerd onderzoeksbureau.

Op 10 planten werden in totaal 17 restanten van bestrijdingsmiddelen gevonden, oftewel 1,4 per plant. Kerststerren bevatten de meeste residuen en gemiddeld ook in de hoogste concentraties. Op orchideeën troffen onderzoekers gemiddeld minder residuen aan en ook in beduidend lagere concentraties. In de amaryllissen vonden onderzoekers de laagste concentraties van restanten van bestrijdingsmiddelen.

Op de kerstplanten zijn beduidend minder insecticiden aangetroffen die op Greenpeace-prioriteitenlijst staan dan in haar onderzoek naar tuinplanten van april 2017. Op de lijst staan negen middelen die de milieuorganisatie zo schadelijk acht voor bijen dat ze als eerste verboden moeten worden. Het betreft vijf neonicotinoïden (imidacloprid, thiamethoxam, clothianidine, thiacloprid, acetamiprid) en vier andere insecticiden (pronil, chloorpyrifos, deltamethrin en cypermethrin).

De verboden middelen procymidone en fenitrothion zijn aangetroffen, evenals chloorpyrifos en pirimiphos-methyl die in sierteeltgewassen niet zijn toegelaten. Alleen van het aantreffen van procymidone in amaryllissen is gezien de gevonden concentratie volgens Greenpeace met zekerheid vast te stellen dat het om illegaal gebruik gaat. De concentraties van fenitrothion en pirimiphos-methyl in amaryllissen waren te laag voor deze conclusie. Het aantreffen van chloorpyrifos in phaleanopsis kan ook te wijten zijn aan gebruik tijdens de opkweek in het buitenland.

Reactie Tuinbranche Nederland

Tuinbranche Nederland en bedrijven in de productie- en verkoopketen hebben kennis genomen van het recente onderzoek van Greenpeace naar gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt van bloemen en planten. Het rapport helpt in het proces van verduurzaming waar de branche in de breedte aan werkt, stelt de brancheorganisatie.

Er zijn ook direct maatregelen getroffen. De certificaten van de kweker waar een verboden middel is aangetroffen, zijn ingetrokken en tuincentra hebben hun klandizie bij de kweker opgezegd. Het rapport met de overige analyses werd 21 december gepubliceerd. Verder bestudeert de brancheorganisatie de resultaten nog.

In het voorjaar van 2016 lanceerde Tuinbranche Nederland samen met de leden en ketenpartners de ‘Ambitie gewasbescherming in de sierteelt’. Vanuit dit actieplan werken partijen in de sector gezamenlijk aan verdere verduurzaming van de sierteelt. In 2018 worden nieuwe vergroeningsmaatregelen aan dit plan toegevoegd.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties