Vakblad voor de Bloemisterij Het vak Kijk op de week: Telers zijn te geremd in alternatieve remmethoden

Kijk op de week: Telers zijn te geremd in alternatieve remmethoden

0

Na de voedingssectoren ligt nu ook de sierteeltsector onder een vergrootglas van milieuorganisaties. Afzetkanalen zijn hier zeer gevoelig voor en gaan mee in hun wensen. Zeg maar gerust eisen, ook al zijn ze bovenwettelijk zoals het uitbannen van verscheidene chemische gewasbeschermingsmiddelen. Over chemische groeiregulatoren wordt veel minder gesproken. Een kwestie van tijd mijns inziens.

Vooralsnog zijn er voldoende chemische groeiregulatoren voor handen. En zowel nationaal via uitbreidingstoelatingen van middelen in andere gewassen als internationaal via wederzijdse erkenning van in het buitenland toegestane middelen zit er nog aardig wat in de pijplijn. Toch is de verwachting dat voor fabrikanten chemische groeiregulatoren steeds minder interessant worden, waardoor het aantal middelen met een wettelijke toelating zal verminderen. Zo is de discussie rond de werkzame stof dazide in buitenteelten al jaren een gebed zonder einde.

Afwachten is vragen om toekomstige problemen. Dus moet er gewerkt worden aan alternatieve remmethoden. Via onderzoek dus. Dit klinkt zeker LTO Glaskracht Nederland als muziek in de oren, nu de belangenvereniging net deze weken ondernemers polst over strategisch collectief onderzoek. Dit geldt echter ook voor onderzoeksorganisaties als Delphy. Die doet reeds oriënterend onderzoek, maar ervaart voor grootschaliger onderzoek weinig bereidheid onder telers.

Misschien zijn handen binnen afzienbare tijd door geschetste ontwikkelingen wel op elkaar te krijgen. Immers, toepassen van groeiregulatoren brengt voor de teler ook aanzienlijke kosten en arbeid met zich mee

In editie nr. 20 van deze week heeft het Vakblad voor de Bloemisterij 9 pagina’s ingeruimd voor een special over remmen: Recept voor een compacte plant. Nieuwsgierig geworden en je ontvangt het vakblad niet elke vrijdag in de brievenbus? Neem dan een proefabonnement en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse sierteelt. 

Peter van Leth
Peter van Leth is vakredacteur politiek en economie bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Verdere aandachtsgebieden zijn personeelsbeleid, gewasbescherming, veredeling, groene, perk- en kuipplanten.

Reageer op dit artikel

avatar