Koning: ’Economie trekt aan’

De economie trekt aan. Voor het eerst in lange tijd komen de groeiprognoses weer boven de twee procent en ontwikkelen de overheidsfinanciën zich in de goede richting. Er ontstaat voorzichtig ruimte voor herstel van koopkracht en werkgelegenheid. Die boodschap bracht koning Willem-Alexander op 15 september in de troonrede.

Hoewel de koning de land- en tuinbouw niet letterlijk in de troonrede heeft genoemd – iets wat hij vorig jaar wél deed – is zijn boodschap van economisch herstel ook voor agrariërs goed nieuws. De groei van de economie is volgens het kabinet namelijk te danken aan zowel de export als aan een groeiende consumptie, factoren die voor de land- en tuinbouw van groot belang zijn. Het economisch herstel is volgens het kabinet goed voor het consumentenvertrouwen.

In de troonrede wees Willem-Alexander er onder meer op dat het kabinet de loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, wil verlagen. Dat maakt het voor ondernemers financieel aantrekkelijker om laagbetaalden in dienst te nemen of te houden. Een lagere inkomstenbelasting moet verder de consumptie stimuleren.

Gaswinning
Het verder dichtdraaien van de gaskraan in Groningen door het kabinet „maakt de afspraken uit het Energieakkoord over de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie extra belangrijk”, zo zei de koning verder in de troonrede. In december 2015 brengt het kabinet een rapport uit met een strategische visie op de energievoorziening in Nederland.