Kort & Bondig Evenementen Bijeenkomsten: ’Werkgeverschap: zonder wrijving geen glans?’

Bijeenkomsten: ’Werkgeverschap: zonder wrijving geen glans?’

0

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert weer voorjaarsbijeenkomsten. Dit jaar met de titel: Werkgeverschap: zonder wrijving geen glans? Er zijn meerdere bijeenkomsten onder meer op donderdagavond 12 april in Zoetermeer.

Ondernemers worden bijgepraat over de actuele onderwerpen van dit moment:

• Toelichting cao-actualiteiten: uitleg over de nieuwe afspraken in de cao Open Teelten en de stand van zaken in het kader van de cao Glastuinbouw. Maar ook 3e jaar WW, vakantiebijslag over overwerk, seniorenregeling etc.;
• Certificering van en inhouden voor huisvesting: status agrarische huisvestingsnormen en de gevolgen voor de praktijk;
• Gewijzigde cafetariaregeling per 2018: wat is er veranderd? Hoe gaat u daarmee om?;
• Toelichting op het regeerakkoord en de arbeidsmarktplannen vanaf 2020.

Vanzelfsprekend is er ook ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie.

Opgeven is raadzaam, zodat bij te weinig deelname je op de hoogte wordt gebracht van het annuleren van de bijeenkomst.

Reageer op dit artikel

avatar