Kroaten mogen aan de slag zonder werkvergunning

Arbeidsmigranten uit Kroatië hebben vanaf 1 juli geen tewerkstellingsvergunning meer nodig om aan de slag te gaan in Nederland. Het kabinet heeft besloten om geen gebruik te maken van nog eens 2 jaar weren van Kroaten gezien de binnenlandse situatie op de arbeidsmarkt.

Kroatië is op 1 juli 2013 toegetreden tot de Europese Unie. Het Toetredingsverdrag EU-Kroatië geeft lidstaten de mogelijkheid om maximaal zeven jaar (in fases van 2-3-2 jaar) gebruik te maken van een overgangsregime voor het vrij verkeer van werknemers. Zolang het overgangsregime van kracht is, is het voor werknemers uit Kroatië nodig om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Nederland heeft sinds 2013 gebruik gemaakt van het overgangsregime.

Op grond van de huidige situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt kan niet worden aangetoond op basis van cijfers en feiten dat er sprake is van ernstige verstoringen van de arbeidsmarkt of een dreiging daarvan. Het openstellen van de arbeidsmarkt zal bovendien het Nederlands bedrijfsleven dat investeert in Kroatië ten goede komen, aangezien ook Kroatië het overgangsregime voor Nederlandse werknemers in Kroatië zal opheffen. Kroatië is de laatste EU-lidstaat waarvoor nog een overgangsregime geldt.

Het aantal Kroaten dat werkzaam is in Nederland is op dit moment beperkt. In 2017 hebben Nederlandse werkgevers 59 tewerkstellingsvergunningen voor Kroatische werknemers aangevraagd. Kroaten werken vooral in de bouw en in de techniek, sectoren waarin werkgevers momenteel moeite hebben om personeel te vinden. Het kabinet verwacht geen significante toename van de instroom van Kroatische werknemers bij het niet verlengen van het overgangsregime.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties