LTO Glaskracht Nederland blij met verlaging arbeidslasten

LTO Glaskracht Nederland is blij met de op Prinsjesdag door het kabinet aangekondigde verlaging van de arbeidslasten met € 5 miljard. Ook de voortzetting en budgetverhoging van de MIA en Vamil-regeling kan op instemming van de brancheorganisatie rekenen. Voorzitter Nico van Ruiten spreekt van een trendbreuk, na jaren van alleen maar bezuinigingen.

In dat kader wijst hij op het achtergestelde leningenfonds waaraan wordt gewerkt door de Nationale Investeringsinstelling (NLII). „Wij proberen daar input voor te leveren om te bereiken dat ook de glastuinbouw van dit fonds gebruik zal kunnen gaan maken. Hoe het fonds eruit komt te zien, is echter nog niet bekend.”

Ook over de aankondiging dat de Garantieregeling Marktintroductie Innovatie (GMI) nog dit jaar opengaat, is Van Ruiten te spreken. „Voor productinnovatie en bepaalde onderdelen van procesinnovatie zal de glastuinbouw daar gebruik van kunnen maken.”

Lichte stijging energiebelasting
Als dissonant in het spel noemt de glastuinbouwvoorman de kleine verhoging van de energiebelasting, ter compensatie van de afschaffing van de kolenbelasting. „Het gaat om slechts € 0,05 per m3 tot € 0,138 per m3, maar toch …”

Belemmeringen ketensamenwerking
Daarnaast signaleert Van Ruiten dat het kabinet op sommige terreinen bereid is de bakens te verzetten. „Zo zet het kabinet in op het wegnemen van belemmeringen voor ketensamenwerking. Als je duurzaamheidsafspraken in de keten wilt maken, stuit je soms op de Autoriteit Consument en Markt. LTO Nederland pleit er om die reden al langer voor om duurzaamheidsafspraken buiten het mededingingstraject te houden. Ik bespeur dat EZ die denkrichting heeft overgenomen, wat een stap in de goede richting is.”

Verder noemt Van Ruiten het positief dat staatssecretaris Dijksma (EZ) aangeeft te willen inzetten op een gelijk speelveld in Europa. „Dat roepen wij ook al een hele tijd. Maar daar moet zij dan wel zelf naar handelen. Zo moet je geen nationale koppen op EU-regelingen zetten, bijvoorbeeld waar het om de toelating van gewasbeschermingsmiddelen gaat.”