LTO Glaskracht wil compensatie voor verhoging energiebelasting aardgas

LTO Glaskracht Nederland vindt dat het kabinet de aangekondigde verhoging van de energiebelasting op aardgas moet compenseren, bijvoorbeeld via verhoging van het budget voor de MEI- of de IMM-regeling.

Voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland is blij dat de Tweede Kamer op 18 november een motie heeft aangenomen die het kabinet oproept komend voorjaar met een pakket aan compenserende maatregelen te komen voor boeren en tuinders. „Het liefst hadden we helemaal geen verhoging van de energiebelasting op aardgas gezien. De glastuinbouw is een van de weinige sectoren in ons land die de besparingen, zoals afgesproken in het nationale energieakkoord, ook daadwerkelijk realiseert. Alleen al daarom is een verhoging van de energiebelasting onterecht.”

De verhoging van de energiebelasting op aardgas betekent voor de glasbouw dat de prijs van een kuub gas met 0,82 cent omhoog gaat over de eerste 170.000 m3. Dat leidt volgens Van Ruiten tot een lastenverzwaring voor de glastuinbouw van ruim € 3 miljoen.

Boomkwekerij en veehouderij
Voor de overige kleinverbruikers, bedrijven met een jaarlijks gasverbruik tot 170.000 m3, komt de verhoging neer op een stijging van 5 cent per kuub. Dat heeft volgens LTO Nederland negatieve gevolgen voor onder meer veel boomkwekerij- en veehouderijbedrijven. De maatregelen zijn onderdeel van de plannen van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën om de belastingen te hervormen.