LTO Groeiservice start toekomstverkenning

LTO Groeiservice is een toekomstverkenning gestart. Aanleiding daarvoor is, volgens directeur Geert van Oosterhout, het wegvallen van het Productschap Tuinbouw en de veranderende marktomstandigheden.

LTO Groeiservice en haar dragende organisaties – LTO Noord, ZLTO, LLTB, LTO Noord Glaskracht en SIGN – zijn met elkaar in overleg over de toekomstige activiteiten. Daarbij staat de vraag centraal hoe belangenbehartiging, vaktechniek, onderzoek, innovatie en het ondernemersnetwerk van LTO Groeiservice in de toekomst vorm en inhoud moet krijgen om antwoord te kunnen geven op de vragen waarvoor ondernemers en de sector staan.

De organisaties willen erachter komen welke behoeften ondernemers hebben en hoe zij daarop kunnen inspelen. Het overleg moet in de komende maanden leiden tot een vernieuwde visie en aanpak.