Laag btw-tarief sierteelt is niet heilig voor ChristenUnie

Het lage btw-tarief op bloemen, planten en bomen is voor de ChristenUnie (CU) niet heilig. De partij ziet het liefst dat de btw-tarieven worden geharmoniseerd. De btw op sierteeltproducten gaat dan omhoog. „We brengen het hoge btw-tarief wel omlaag naar 19,5%”, voert Tweede Kamerlid en landbouwwoordvoerder Carla Dik-Faber als enigszins verzachtende omstandigheid aan.

In het plan van CU om de btw-tarieven te harmoniseren, komt de focus bij toepassing van het lage btw-tarief, meer dan nu, op de primaire levensbehoeften te liggen. „Alleen voor voedingsmiddelen blijft het lage btw-tarief in stand”, alus Dik-Faber.

Aan het verlaagde tarief energiebelasting, dat nu nog voor de glastuinbouw van toepassing is, wil CU niet morrelen. „Wij willen bovendien stimuleren dat de sector verdere energiebesparing realiseert met projecten als Kas als Energiebron.

De invoering van zowel de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) als de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) zijn volgens CU op een mislukking uitgelopen. De partij wil deze wetgeving daarom aanpassen en verbeteren. „Flexibele contracten moeten geleidelijk meer zekerheid gaan bieden. Tijdelijke contracten bij eenzelfde werkgever moeten in duur oplopen”, aldus Dik-Faber. Ze wil bovendien af van de Wet DBA en pleit voor terugkeer van de VAR, met een beperkte aanpassing.

Doe mee met de verkiezingspoll van het Vakblad voor de Bloemisterij en bekijk direct de uitslag.

TOT AAN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN OP 15 MAART LAAT DE BLOEMISTERIJ OP DEZE SITE ELKE WERKDAG EEN POLITIEKE PARTIJ AAN HET WOORD OVER DE GLASTUINBOUW.