’Hoger btw-tarief sierteelt raakt exportpositie tuinbouw zeker niet’

De ChristenUnie (CU) wil tot harmonisering van btw-tarieven komen. Daarbij komt het lage btw-tarief op sierteeltproducten te vervallen, maar dat raakt de exportpositie van de Nederlandse tuinbouw zeker niet, stelt CU-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. Zij reageert daarmee op een open brief die bloemenexporteur Jan de Boer, directeur van Barendsen Aalsmeer, op 10 maart aan het Vakblad voor de Bloemisterij stuurde.

In haar reactie zegt Dik-Faber:

„Nederland kent een complex belastingstelsel. De CU heeft er in haar verkiezingsprogramma voor gekozen om het belastingstelsel te hervormen door het eenvoudiger en eerlijker te maken. Dat leidt er onder meer toe dat de lasten op arbeid aanzienlijk omlaag gaan: lagere loonkosten voor werkgevers en meer mensen aan het werk. Ook zullen huishoudens er met ons verkiezingsprogramma € 5 miljard op vooruitgaan: de koopkracht verbetert aanzienlijk, mensen krijgen meer geld in de portemonnee.

Onderdeel van ons voorstel om het belastingstelsel te hervormen is dat we de btw-tarieven harmoniseren. Alleen voedsel als primaire levensbehoefte in het lage btw-tarief lijkt ons fair, omdat we anders in een discussie terecht komen over wat wel en niet alsnog naar het lage btw-tarief wordt gebracht. Veel kwekers telen voor het buitenland en zoals u begrijpt wordt de exportpositie door deze maatregel zeker niet geraakt.

De informatie die u hebt gelezen, is overgenomen uit mijn reactie op elf stellingen die het Vakblad voor de Bloemisterij mij had voorgelegd. Daaruit is deze ene maatregel voor het voetlicht gebracht. Uit de andere stellingen blijkt dat de CU zich blijft inzetten voor de sector, zoals we dat ook in de afgelopen jaren gedaan hebben. Zo pleiten we voor behoud van chemische gewasbescherming zolang biologische middelen tekort schieten en willen we het lage energietarief voor de glastuinbouw handhaven.

De positie van grote inkooporganisaties van supermarkten versus de vakbloemist is mij bekend en is mij ook een doorn in het oog. Ik ga graag op enig moment in gesprek met de sector over hoe dit te verbeteren is. Al jaren pleit ik voor een bredere invulling van de taakopvatting van de Autoriteit Consument en Markt. Deze kijkt nu alleen naar de prijs voor de consument, maar zou veel meer als marktmeester moeten optreden.”

De overige standpunten van de CU over zaken die betrekking hebben op de glastuinbouw lees je in het Vakblad voor de Bloemisterij nummer 10.