Kort & Bondig Bedrijven Licht verlies BKD  in 2018

Licht verlies BKD  in 2018

0

De BKD Bloembollenkeuringsdienst  heeft in 2018 een verlies van € 70.000 behaald op een omzet van bijna €8,9 miljoen. Baten van het laboratorium namen af, maar inkomsten uit registratie stegen.

In het onlangs gepubliceerde jaarverslag staat dat de totale inkomsten 2,6% lager zijn dan in 2017. De baten voor het laboratorium namen af. In verband met toegenomen areaal stegen de inkomsten uit registratie. De kosten daalden met € 46.000 ten opzichte van 2017. Uiteindelijk resteert een negatief saldo van € 70.000 over 2018, het jaar waarin de totale inkomsten bijna € 8,9 miljoen waren.

33.000 monsters getoetst

Afgelopen jaar heeft de BKD bijna 33.000 monsters getoetst op virus en bijna 51.000 partijen te velde gekeurd. Het aantal verwerkte monsters ligt in 2018 iets hoger dan in 2017. Dit is inclusief de niet gefactureerde verwerking van monsters, met name diagnostiekmonsters. Het aantal analyses lag daarentegen lager. In 2018 heeft het bestuur gekozen voor uitbreiding van het laboratorium middels nieuwbouw. Hiermee wil BKD de efficiency verhogen, doorlooptijden verkorten, de werkzaamheden verbreden en de onderzoeksfaciliteiten op een hoogwaardiger niveau brengen. Het nieuwe lab wordt dit jaar gebouwd.

Bestuur van zes personen

In 2018 is de bestuursstructuur van BKD aangepast. Het bestuur had zeventien leden en nu nog zes. Met de nieuwe structuur heeft BKD naar eigen zeggen een bestuur dat flexibeler, onafhankelijker en slagvaardiger is in de besluitvorming.

Op 31 december 2018 hadden 93 medewerkers een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd bij BKD. Omgerekend is dit 82,1 fte. In 2017 waren er 89 medewerkers in dienst, wat een netto bezetting van 78,7 fte betekende.

 

 

 

f

Hans Neefjes
Hans Neefjes is sinds december 1999 werkzaam als vakredacteur bij het Vakblad voor de Bloemisterij.

Reageer op dit artikel

avatar