’Light’-versie lysimeter biedt grondteelt toekomstperspectief

De ’light’-versie van de lysimeter, oftewel een lysimeterbak zonder gecompliceerde automatische drainmeting, biedt grondgebonden kasteelten ook op de langere termijn toekomstperspectief. Tot die conclusie komen onderzoekers van WUR Glastuinbouw in het onlangs verschenen rapport ’Beheersing emissie grondgebonden kasteelten’.

Telers die de lysimeter-’light’ gebruiken, zullen handmatig drainmetingen moeten verrichten. De daarvoor benodigde vochtsensoren voldoen echter nog niet aan alle eisen (betrouwbaarheid, robuustheid, stoombaarheid, eenvoudige plaatsbaarheid en koppelbaarheid aan de klimaatcomputer), zo blijkt uit het onderzoek. Maar omdat er telkens nieuwe sensoren op de markt komen, verwachten de onderzoekers dat dit probleem op termijn zal worden opgelost.

Bemestingsoverschot
Naast een flink beregeningsoverschot is er ook sprake van een bemestingsoverschot met stikstof. Een betere afstemming van de gift van zowel water als van stikstof op de gewasbehoefte is volgens de onderzoekers nodig. Voor die stappen zijn betere vochtsensoren onmisbaar, maar ook is aanpassing van de bemestingsstrategie noodzakelijk.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode 2013–2014 en had tot doel tot doorontwikkeling te komen van tools voor emissiebeperking in grondgebonden teelten. Opnieuw werden daarbij bedrijven gemonitord. De emissie bij biologische bedrijven bleek wederom gering te zijn. Bij bedrijven met snijbloemen is in een aantal gevallen een hoge emissie geregistreerd.