Limburg opent subsidieregeling voor innovatieve agrarische ondernemers

De provincie Limburg steekt €4,5 miljoen (inclusief EU-gelden) in versterking van de Limburgse land- en tuinbouw. Dat gebeurt door een subsidieregeling die zich richt op innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht. Het gaat om het Europese Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Subsidie aanvragen kan tot en met 14 juli, zo heeft de provincie bekendgemaakt.

De komende weken worden vijf onderdelen opengesteld voor aanvragen. Variërend van kennisdeling tot fysieke investeringen, van samenwerking tot het verbeteren van de kwaliteit van grondwater. De aanvragen kunnen betrekking hebben op één of meer van de volgende thema’s: focus op winst (waarde) op meerdere terreinen, met nieuwe marktconcepten en nieuwe verdienmodellen, het beter beheren van de risico’s in het productieproces, minder grondstoffengebruik en/of een gesloten kringloop, klimaatmaatregelen om de uitstoot van milieubelastende stoffen te verminderen,  aanpassingen met betrekking tot het veranderend klimaat en het behoud en versterking van de biodiversiteit en/of omgevingskwaliteit.

De inschrijftermijn voor de aanvragen loopt van 29 mei tot en met 14 juli. In deze periode kunnen ondernemers een financieel steuntje in de rug aanvragen voor zogeheten ‘fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven’. Deze  middelen zijn bedoeld voor investeringen in de toepassing van innovatieve technieken, processen of productie, zo verklaart de provincie nadert. Ook investeringen die gericht zijn op het reduceren van de emissie naar grondwater maken kans op subsidie.

In de periode van 15 juni tot en met 14 juli kunnen aanvragen worden ingediend voor trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties, samenwerking voor innovatie en zogeheten partnerschap voor innovatie. De laatste twee voorwaarden richten richten zich op het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep koplopers. Verwachte resultaten zijn technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en/of systeeminnovatie, zo maakt de provincie duidelijk.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties