Limburg steekt € 20 miljoen in versterking land- en tuinbouw

De provincie Limburg steekt de komende jaren € 20 miljoen in de versterking van de land- en tuinbouw. Het geld gaat onder meer naar voorlopers en doorontwikkelaars van nieuwe product-marktcombinaties, starters en onderwijsprogramma’s, zo blijkt uit de nota Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) die onlangs naar Provinciale Staten is gestuurd.

De nota LLT2 is een aanscherping van de eerste versie uit 2013 en benoemt voor de periode 2016–2019 vier investeringslijnen:

  • € 6,5 miljoen gaat naar voorlopers en doorontwikkelaars die nieuwe product-marktcombinaties en technologische innovaties bedenken.
  • € 8 miljoen gaat naar projecten op het gebied van herinrichting, vrijwillige verkaveling en verduurzaming.
  • € 3,5 miljoen gaat naar het stimuleren van ondernemerschap en starters, kennisoverdracht en onderwijsprogramma’s.
  • € 2 miljoen gaat naar de vorming van partnerships, allianties en aansluiting bij de campussen, met de nadruk op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

Omzet
Met het budget van € 20 miljoen wordt naar verwachting een economische omzet van minimaal € 70 miljoen gegenereerd. Zo is de verwachting dat minstens vijfhonderd ondernemers een trainings- en coachingstraject volgen, driehonderd ondernemers concreet aansluiten bij de Greenport Campus, er 750 vrijwillige verkavelingen plaatsvinden en er zeker 150 concrete ondernemersideeën uitgewerkt worden.

Verantwoordelijk gedeputeerde Patrick van der Broeck benadrukt het belang van allianties en crossovers. „Elke ondernemer kan zich dan concentreren op zijn specialiteit. De vraag van de consument en de maatschappij is immers niet langer eenduidig. Waar de een kiest voor duurzaam gaat de ander voor goedkoop. Waar de een hecht aan dierwelzijn focust de ander op lokaal geproduceerd. Bovendien veranderen de vragen vanuit de markt en maatschappij steeds sneller en wordt de financiering complexer. De ondernemer moet keuzes maken en vervolgens samenwerken in de keten.”