Kringlooplandbouw minst bekend onder glastuinders

Slechts 9% van de glastuinders is op de hoogte van de plannen van landbouwminister Schouten om te streven naar kringlooplandbouw. In overige land- en tuinbouwsectoren ligt die bekendheid rond 25%. Dit blijkt uit een communicatieonderzoek door Motivaction in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De lage score ligt wellicht aan de relatief beperkte omvang van de glastuinbouw in de totale steekproef. 91 glastuinbouwers werden in de steekproef (1.536 respondenten) meegenomen.

LNV-minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag haar het realisatieplan van haar visie op een duurzame en sterke landbouw in 2030 (kringlooplandbouw) naar de Tweede Kamer gestuurd. In dat realisatieplan ‘Op weg met perspectief’ dat in nauwe samenwerking met boeren en andere partijen tot stand is gekomen, doet de minister uit de doeken hoe de beweging naar kringlooplandbouw in gang is gezet en onomkeerbaar is.

Onder kringlooplandbouw verstaat de bewindsvrouw een sector waarbij zo min mogelijk afval vrij komt, waarin de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en waar grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. De bewindsvrouw heeft haar visie ’Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ september 2018 gepresenteerd.

De beleving van glastuinders over kringlooplandbouw is verder:

• 25% van de glastuinders geeft aan dat ze van kringlandbouw hebben gehoord, maar dat ze niet of nauwelijks weten wat kringlooplandbouw is. Binnen de glastuinbouw geven tevens de meeste ondernemers aan er zelfs nooit van gehoord te hebben (8%).

• 30% van de glastuinders meent dat kringlooplandbouw het eigen bedrijf gevoeliger maakt voor prijsfluctuaties.

• Ondernemers uit de glastuinbouw vinden het vaakst (70%) dat kringlooplandbouw de eigen bedrijfsvoering duurzamer maakt in vergelijking met andere land- en tuinbouwsectoren.

• 28% van de glastuinders vindt kringlandbouw economisch levensvatbaar tegen 20% van niet.

• 37% van de glastuinders denkt dat met kringlooplandbouw de exportkansen van producten minder wordt; 20% denkt dat de export toeneemt.

• 39% van de glastuinders geeft aan prioriteit te willen geven aan kringlooplandbouw op het eigen bedrijf en scoort daarmee samen met geiten- en schapenhouders het hoogst. Daarentegen heeft 30% überhaupt geen fiducie in kringlooplandbouw. 5% zegt er al mee bezig te zijn op het eigen bedrijf.

• 23% van de glastuinders wil koploper zijn als het gaat om kringlooplandbouw. 28% is ertoe bereid als elke glastuinder het oppikt.

• 40% van de glastuinders ziet in dat de koers van kringlooplandbouw op den duur onvermijdelijk is.

• 34% van de glastuinders ziet kringlooplandbouw louter als extra kostenpost. 5% is het daar niet mee eens.

 

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties