Vakblad voor de Bloemisterij Energie LTO: Boeren en tuinders zijn cruciaal in energietransitie

LTO: Boeren en tuinders zijn cruciaal in energietransitie

0

De land- en tuinbouw produceerde in 2016 zo’n 26,8 PJ aan hernieuwbare energie. Dat blijkt uit een rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bovendien is de totale emissie van broeikasgassen uit de landbouw tussen 1990 en 2016 met 19% gedaald. Daarmee hebben boeren en tuinders een cruciale rol bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland, concludeert LTO Nederland.

Volgens LTO verdienen de inspanningen van boeren en tuinders meer aandacht. Kees van Zelderen, LTO-bestuurder Klimaat en Energie: „De land- en tuinbouwsector zet zich hard in voor de energietransitie. Het rapport onderschrijft het succes van onze inspanningen. Die erkenning is belangrijk, ook met het oog op de toekomst. Wel worden veel cijfers op een hoop gegooid, zodat de bijdrage van boeren en tuinders niet altijd transparant is. Dat moet anders.”

De land- en tuinbouwsector spant zich al 25 jaar in om uitstoot te verminderen. Met succes: de glastuinbouw stoot 1,2 Mton minder kooldioxide uit, terwijl er 40% meer wordt geproduceerd. In de melkveehouderij is sinds 1990 een reductie van 2,1 Mton behaald. De uitstoot van lachgas is met 40% teruggedrongen, oftewel 5,6 Mton. De totale broeikasgasemissie is met 19% gedaald. De doelstellingen van het Agroconvenant, een samenwerkingsprogramma voor ondernemers en overheid, zijn daarmee ruimschoots behaald. Overigens is de emissie in de glastuinbouw vorig jaar weer iets gestegen, namelijk met 0,2 megaton.

Boeren en tuinders produceren veel hernieuwbare energie, staat in het rapport van RVO. Daarbij gaat het om wind- en zonne-energie, maar ook om energie verkregen op andere, innovatieve manieren zoals mestvergisting. De 26,8 PJ hernieuwbare energie die de sector in 2016 produceerde staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van meer dan 500.000 huishoudens. Wel is het verzamelen van cijfers over hernieuwbare energie in de landbouw gefragmenteerd en lastig, aldus RVO. Bovendien zijn de inspanningen niet zichtbaar in de landelijke emissieregistratie, omdat elektriciteitsproductie wordt toegerekend aan de energiesector, in plaats van de landbouwsector.

Het Klimaatakkoord kan een belangrijke rol spelen om de ingeslagen weg succesvol voort te zetten, aldus LTO Nederland. De belangenorganisatie ziet kansen op het gebied van onder meer duurzame energieopwekking, koolstofvastlegging in de bodem, de teelt van eiwitgewassen en precisielandbouw. „Wel zijn een goed handelingsperspectief en een positief prikkelend instrumentarium noodzakelijk, zowel beleidsmatig als financieel. Hier ligt een belangrijke rol voor de overheid, maar ook voor alle andere partijen die bij het de onderhandelingen voor het klimaatakkoord zijn betrokken.

De brandstof voor de biomassa-installatie van Jarno Baas in Ens. Foto: Joef Sleegers

Reageer op dit artikel

avatar