Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen LTO Glaskracht houdt ’digitaal spreekuur’ over collectief AWZI Nieuwe Waterweg

LTO Glaskracht houdt ’digitaal spreekuur’ over collectief AWZI Nieuwe Waterweg

0

LTO Glaskracht Nederland organiseert op woensdag 12 april van 11:00 tot 12:00 uur een webinar waarin de stand van zaken wordt gegeven rond het collectief Centrale Waterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg. Het ’digitale spreekuur’ staat open voor zowel LTO-leden als niet-leden in het verzorgingsgebied van de AWZI Nieuwe Waterweg.

Tijdens het webinar, dat ongeveer een uur zal duren, geeft waterdeskundige Daan van Empel van LTO Glaskracht Nederland een update van het project. Daarnaast legt hij uit hoe je aan het collectief kunt deelnemen. Ook is er gelegenheid om via tekstberichten vragen te stellen. Van Empel zal die vervolgens tijdens het webinar mondeling beantwoorden. Aanmelden kan tot dinsdag 11 april om 20:00 uur via dit aanmeldformulier.

  • Verzorgingsgebied AWZI Nieuwe Waterweg

Om het webinar te kunnen volgen, heb je een goede internetverbinding nodig en een computer of tablet met geluid. Woensdagochtend 12 april ontvang je per e-mail nadere instructies en een link waarmee je kunt deelnemen aan het webinar. Zorg ervoor dat je op tijd de software hebt geïnstalleerd, zodat je om 11:00 uur direct aan het digitale spreekuur kunt deelnemen.

Eind vorig jaar is een businessplan ingediend voor het collectief Centrale Waterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg. In de eerste helft van 2017 moet duidelijk worden of er maatwerk met eventueel gevraagd uitstel wordt verleend. Tegelijkertijd start de verdere uitwerking van het collectief.

Per 1 januari 2018 moeten gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% worden verwijderd uit het te lozen water. Het gaat daarbij om drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater. De zuiveringsplicht heeft zowel betrekking op lozing via de riolering als op het oppervlaktewater en geldt voor elk individueel glastuinbouwbedrijf. Onder voorwaarden kan collectief aan de zuiveringsplicht worden voldaan, waarbij uitstel 1 januari 2021 mogelijk is. Voor die optie moest uiterlijk op 31 december 2016 een businessplan zijn ingediend bij het bevoegd gezag om maatwerk te kunnen verkrijgen.

Reageer op dit artikel

avatar