LTO Glaskracht Westland focust op herstructurering en verduurzaming

Er moeten nieuwe instrumenten, zoals wettelijke herverkaveling, komen om de herstructurering van verouderd glas in het Westland aan te pakken. Ook zijn warmtenetten, smartgrids en een aansluiting op de warmterotonde hard nodig. Dat staat in de geactualiseerde ruimtelijke visie van LTO Glaskracht Westland, die voorzitter Jacco Vooijs op 9 oktober aan het Westlandse college van B & W heeft overhandigd.

De visie, getiteld ’Het Westland: het innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw’, blikt vooruit naar 2030 met verduurzaming en herstructurering als speerpunten. De visie is volgens Vooijs een update, de vorige versie dateerde van 2008, maar is ook een reactie op de toekomstvisie van de gemeente. „We zijn wereldkampioen glastuinbouw en de uitdaging is dat te blijven. De kansen daarvoor zijn legio, maar dan moet het Westland de aanwezige kennis bundelen en exporteren én ruimte bieden aan verduurzaming en herstructurering”, aldus Vooijs.

V.l.n.r.: Strategisch regisseur bereikbaarheid gemeente Westland Henrik Fokke, wethouder Piet Vreugdenhil, gemeentesecretaris Lidia Spindler, wethouder Ben van der Stee, wethouder Cobie Gardien-Reinders, ondernemer Richard Hartensveld , wethouder Karin Zwinkels-de Jong, voorzitter LTO Glaskracht Westland Jacco Vooijs, burgemeester Agnes van Ardenne-van der Hoeven, wethouder Pieter Varekamp, wethouder Leen Snijders en ondernemer Kees Duijvesteijn.

In de visie pleit LTO Glaskracht Westland ervoor claims die de gemeente in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) op percelen legt, niet langer dan twee jaar van kracht te laten zijn. Daarna moet het gebied volgens de organisatie weer worden vrijgegeven voor glastuinbouwontwikkeling.

Wettelijke herverkaveling
Daarnaast vindt LTO Glaskracht Westland dat de gemeente de bestaande subsidieregeling voor het slopen van woningen in het glastuinbouwgebied moet aanvullen met nieuwe instrumenten ter bevordering van de herstructurering, zoals wettelijke herverkaveling, glasafbraakregelingen, verplaatsingsmogelijkheden voor niet-glastuinbouwbedrijven en een saneringsregeling voor verspreid liggend glas.

Aparte rijstrook voor vrachtauto’s
Ook vindt de belangenbehartiger dat er een hoogwaardige busverbinding moet komen. Dat zou het Westland aantrekkelijker maken voor mensen uit omliggende steden die er willen werken. Bovendien wordt de gemeente dan aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven. Verder is op de hoofdroutes door het Westland volgens de belangenbehartiger een aparte rijstrook noodzakelijk voor vrachtverkeer en groeps(personen)vervoer.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties