LTO pissig over verhoging waterschapsbelastingen

LTO Nederland is pissig over het voorstel van de Unie van Waterschappen om de watersysteemheffing en de verontreinigingsheffing voor boeren en tuinders te verhogen. De voorgestelde belastingverhoging is volgens de agrarische belangenbehartiger onterecht. „Vanuit de sector wordt steeds meer gedaan om de kwaliteit van het water te verbeteren. Daardoor hoeft het waterschap minder te investeren en dat scheelt kosten”, aldus LTO-bestuurslid Jakob Bartelds. Hij wijst daarbij specifiek op de inspanningen van de glastuinbouw.

De glastuinbouw is volgens LTO bezig minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te lozen. „Regelmatig worden samen afspraken gemaakt over de aanpak met het waterschap. Als je dan verontreinigingsheffingen gaat opleggen als waterschap, is dat onterecht voor de tuinders”, aldus Bartelds.

Foto: Shutterstock

Het voorstel van de Unie van Waterschappen (UvW) houdt volgens Bartelds geen rekening met de afspraken die de UvW en LTO hebben vastgelegd in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). „Steeds vaker realiseren we op gebieds- en perceelniveau samen aanpassingen ten gunste van de lokale waterkwaliteit en met resultaat”.

Kwel
Daarnaast vindt LTO het niet terecht dat er belasting betaald moet worden voor zaken die de land- en tuinbouw niet zelf veroorzaken. Het gaat daarbij om zaken als kwel, veenoxidatie of vervuilingen in rivierwater dat vanuit het buitenland binnenstroomt. „Ik zie liever dat we hier ondersteund worden in het treffen van maatregelen”, aldus Bartelds.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties