MPS-GAP van certificaat naar ’brand’

MPS gaat vanaf volgend jaar gefaseerd GlobalGAP niet meer zogenaamd benchmarken maar rechtstreeks aanbieden. MPS-GAP verandert dan van certificaat in een ’brand’, waaraan drie certificaten zijn verbonden; MPS-ABC, GlobalGAP en GRASP, de sociale module van GlobalGAP.

Deze wijziging is het gevolg van de aankondiging dat MPS en GlobalGAP gezamenlijk een integrale certificeringsoplossing voor de tuinbouwsector gaan aanbieden. Dankzij deze samenwerking kunnen telers voortaan met behulp van één audit twee certificaten verkrijgen, te weten certificaten binnen het MPS-ABC-systeem en het GlobalGAP certificaat. Als deze twee certificaten worden aangevuld met GRASP dan kan men zich kwalificeren voor MPS-GAP. Voorheen was MPS-GAP een eigen certificaat dat internationaal gekoppeld (gewaardeerd) was aan GlobalGap, het zogenoemde benchmarken.

Het initiatief is een reactie op de groeiende vraag van telers naar meer samenwerking tussen certificeringsinstellingen én meer flexibelere instrumenten om hun duurzaamheidsinspanningen naar hun klanten te kunnen laten zien. De samenwerking biedt wederzijdse voordelen. GlobalGAP krijgt de beschikking over een data-analyse instrument en de mogelijkheid om de MPS-Socially Qualified module te gebruiken, terwijl MPS gebruik kan maken van het GlobalGAP netwerk.

Voordeel voor telers met MPS-ABC
De kostenefficiëntie van één audit van twee keurmerken is vooral in het voordeel van telers met MPS-ABC die vanuit hun afzetrelaties gedwongen worden om GlobalGAP gecertificeerd te zijn of die uit eigen beweging graag een sociale module toevoegen aan het keurmerk dat ze voeren. GRASP is een sociale module die minder eisen stelt dan MPS-SQ.
Voor huidige MPS-GAP telers houdt de samenwerking geen voordelen in. Zowel het huidige MPS-GAP certificaat als het toekomstige MPS-GAP ’brand’ is nog steeds een opmaat naar het consumentenkeurmerk Fair Flowers Fair Plants.

Kostenstijgingen niet teruggedraaid
MPS-GAP telers betalen dit jaar voor het eerst € 75 aan beheerkosten voor het schema. Dit valt dit jaar samen met de nieuwe staffel die GlobalGAP hanteert, die voor veel ondernemers hogere kosten (fee) met zich meebrengen. De samenwerking tussen MPS en GlobalGap zijn niet van invloed op deze kostenstijgingen.

De CEO’s Kristian Moeller (GlobalGAP) en Theo de Groot (MPS) schudden de hand.