MPS-SQ door onafhankelijke GSCP beoordeeld als sociaal keurmerk

MPS-SQ voldoet aan de standaards van het Global Social Compliance Programme (GSCP). Dit waarborgt dat verhandelde bloemen en planten met dit certificaat geproduceerd zijn onder sociaal gewenste omstandigheden.

Bij de oprichting van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) heeft dit duurzaamheidsinitiatief binnen de sierteeltsector zich ten doel gesteld dat in 2020 minimaal 90% van de verhandelde bloemen en planten afkomstig moet zijn van duurzame bronnen. FSI heeft hierbij bepaald dat duurzaamheid zowel betrekking heeft op het milieu als op sociale aspecten. Om te kunnen waarborgen dat verhandelde bloemen en planten daadwerkelijk geproduceerd zijn onder sociaal gewenste omstandigheden, heeft FSI de internationaal opererende organisatie GSCP verzocht om te onderzoeken of het sociale certificaat MPS-SQ voldoet aan de standaards van het GSCP. Dat blijkt het geval.

Daarop deed MPS aan GSCP het verzoek om MPS-SQ te benchmarken met het Global Social Compliance Programme. Dat programma wordt in veel verschillende branches en sectoren als het leidende sociale programma beschouwd. Het resultaat van de benchmark was dat MPS-SQ bijzonder hoge scores haalde. Het betekent dat telers er gebruik van kunnen maken om aan de eisen van FSI te voldoen.