Matthijs Mesken nieuwe directeur VGB

Matthijs Mesken (49) is de nieuwe directeur van VGB. Hij treedt per 1 augustus 2017 in dienst. Interim-voorzitter Lex Ebus maakte dit bekend tijdens de afscheidsreceptie van directeur Robert Roodenburg (64).

Mesken heeft veel zin in de nieuwe uitdaging bij de VGB, zegt hij. “Voor mij is het een mooie stap die aansluit bij wat ik doe bij Stichting Groenkeur en eerder gedaan heb bij Anthos. Ik wil mij voor 100 procent inzetten om de nieuwe visie samen met het bestuur vorm te geven waarbij de leden centraal staan.

VGB maakte recent een nieuwe beleidsvisie. De organisatie kromp noodgedwongen in doordat er minder geld beschikbaar is door het wegvallen van de gelden van het productschap en het bedrijfschap. Het projectbureau werd opgeheven en een aantal medewerkers ontslagen. Inclusief de nieuwe directeur heeft VGB nu nog vier medewerkers.

„Er zijn keuzes gemaakt. VGB gaat terug naar de kerntaak: belangenbehartiging en alles dat daarbij hoort. De franje daarom heen is er niet meer. Ik heb de opdracht om de beleidsvisie verder uit te werken. Ik zal daar heel nadrukkelijk de leden bij betrekken. Waarom zijn ze lid van VGB en wat verwachten ze van ons”, aldus Mesken.

Mesken sprak op het afscheid van Roodenburg ook over samenwerking met andere organisaties. „De veiling is een van de samenwerkingspartners. We hoeven niet hard te botsen, maar we kunnen elkaar versterken. Ieder heeft daar zijn eigen rol in.”

Met Mesken is een goede keuze gemaakt, stelt het VGB bestuur. Sinds 2012 is hij werkzaam als directeur van Stichting Groenkeur waar hij eindverantwoordelijk is voor het verder uitbouwen en positioneren van het keurmerk, waarbij de belangen van de certificaathouders en hun afnemers centraal staan. Daarvoor was hij secretaris bij Anthos (Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten), secretaris Boomkwekerijproducten en projectleider marktonderzoek bij het Productschap Tuinbouw.

Mesken gaf aan dat hij zich bij Groenkeur bezighield met keurmerken. „Het werk dat ik nu ga doen is brede: export, import en logistiek. Net als bij Anthos. Dat mistte ik bij Groenkeur.”

Na 14 jaar nam Roodenburg vrijdag 19 mei met een receptie in de Arendshoeve in Aalsmeerderbrug afscheid van de VGB. “Bij de nieuwe koers van VGB hoort een nieuwe kapitein”, zegt Robert Roodenburg. “Fijn dat het bestuur met Matthijs Mesken tot overeenstemming is gekomen. Nu verhuis ik samen met mijn vrouw met een gerust hart naar Den Haag. VGB is in goede handen. Ik ben maar een passant. De sierteeltkaravaan trekt verder. Ik amuseer me wel.”

In zijn afscheidsspeech noemde Roodenburg de sierteeltsector heel kwetsbaar. „Brexit, fytosanitaire maatregelen in Rusland, duurzaamheidseisen. Er hoeft maar wat te gebeuren en de sector heeft er last van. De bedrijven in de sierteelt doen aan topsport. Daarom moeten de randvoorwaarden goed zijn en daarom is het belangrijk dat VGB en Union Fleurs er zijn.”

„VGB doet het met het geld van jullie”, zei Roodenburg tegen aanwezige leden. Daarbij past een bescheiden en verantwoordelijk gedrag. Het zou goed zijn als alle organisaties in de sector zo’n houding zou hebben. Ons doel is om ondernemers in een goede positie te brengen. Wij zijn een middel.”

Roodenburg werd toegesproken door Jan Roelofs van BGI. Jan de Boer van Barendsen en oud-voorzitter van VGB Herman de Boon. Roelofs noemde Roodenburg een bruggenbouwer. Vroeger waren BGI en VGB allesbehalve vrienden, tegenwoordig werken ze samen. Roodenburg kreeg de zilveren spel van BGI opgespeld.

Herman de Boon wees erop dat in de periode dat Timo Huges directeur bij FloraHolland was de vraag wat de toegevoegde waarde van VGB was op kwam. Het was de tijd van de crisis en door faillissementen en schaalvergroting nam het ledental van VGB af. Bovendien werden bedrijven individualistischer. Met de veiling werd veel gevochten. VGB ging met kwekers praten: het Santpoortberaad. De veiling deed ook mee.

De Boon: „En toen kwam Lucas Vos. Vossen zijn slim. Vos veegde het Santpoortberaad van tafel door een klantenplatform in te stellen. De helft van het VGB-bestuur zit in het klantenplatform. Waar worden nu de zaken tussen de handel en de veiling besproken? Het is een dilemma voor VGB. Wat is haar toegevoegde waarde nog? Dat was ook het dilemma van Robert. VGB zit nog steeds in een ingewikkelde situatie. De organisatie wordt opnieuw ingericht. Ik ben ervan overtuigd dat het bestuur de juiste weg weet in te vullen. ”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties