Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Meedoen met zuiveringscollectief AWZI Nieuwe Waterweg? Meld je nu aan!

Meedoen met zuiveringscollectief AWZI Nieuwe Waterweg? Meld je nu aan!

0

Sinds 31 mei kunnen glastuinders in het verzorgingsgebied van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe Waterweg (AWZI NW) zich aanmelden voor deelname aan de centrale collectieve waterzuivering. Aanmelding kost € 25, het deelnametarief bedraagt €825/ha glas per jaar, waarbij het om tien jaar deelname gaat.

Op de website van LTO Glaskracht Nederland kun je zien of jouw bedrijf binnen het verzorgingsgebied van AWZI NW ligt. Ook vind je daar een aanmeldformulier.

  • Verzorgingsgebied AWZI Nieuwe Waterweg

LTO Glaskracht heeft op basis van alle uitwerkingen en het businessplan de uitgangspunten voor deelname aan het collectief op een rij gezet. Als glastuinder geef je via het aanmeldformulier aan met welke bedrijfslocatie(s) je wilt deelnemen aan de centrale collectieve waterzuivering AWZI-NW. Je aanmelding vindt plaats op basis van de volgende uitgangspunten:

  • • De waterstromen op je bedrijf zijn in beeld en je afvalwater loos je ongezuiverd op de riolering in het verzorgingsgebied van de AWZI NW.
  • • Centrale collectieve zuivering voor gewasbeschermingsmiddelen gebeurt op de AWZI-NW door het Hoogheemraadschap van Delfland.
  • • Als ondernemer betaal je daarvoor een extra zuiveringsheffing (retributie) van €825/ha glas per jaar aan Delfland. Dit tarief is berekend op basis van minimale deelname van 1.270 ha en tien jaar deelname.
  • • LTO Glaskracht vraagt voor deelnemende bedrijven maatwerk aan voor uitstel van de zuiveringsplicht tot uiterlijk 1 januari 2021.
  • • Na 1 januari 2018 kunnen ondernemers met dit maatwerk zonder zuivering gewasbeschermingsmiddelen blijven gebruiken, met uitzondering van de al bestaande eisen voor Imidaclopridhoudende middelen, Nomolt en Calypso. Dit onder voorbehoud van mogelijke nieuwe eisen van het Ctgb (zie berichtgeving van LTO Glaskracht).
  • • Aanmelding voor het collectief kost €25.

 

Meer achtergrondinformatie en randvoorwaarden vind je op dit informatiesheet.

Of het zuiveringscollectief AWZI-NW er ook daadwerkelijk komt, hangt af van het totaal aangemelde areaal – dat moet minimaal 1.270 ha zijn – en het daaraan gerelateerde investeringsbesluit van Delfland. De mogelijkheid tot centrale voorzuivering alleen leidt op zich niet tot een verbeterde oppervlaktewaterkwaliteit. Delfland wil in de komende maanden met telers tot afspraken komen over ’goed huisvaderschap’, waarbij je als teler je eigen verantwoordelijkheid neemt door te voorkomen dat er emissies via het grond- of oppervlaktewater plaatsvinden.

Reageer op dit artikel

avatar