Meeste misstanden met uitzendbureaus gebeuren in land- en tuinbouw

De meeste misstanden met uitzendbureaus doen zich voor in de land- en tuinbouw. De sector laat daarmee de metaal en industrie, horeca, detailhandel, bouw en schoonmaak achter zich. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW. Bij controles van vijfhonderd uitzendbureaus heeft de inspectie 131 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim € 1,3 miljoen.

Bij de Kamer van Koophandel (KvK) zijn zo’n twaalfduizend uitzendbureaus ingeschreven. Daarnaast zijn er zo’n tienduizend bedrijven die vallen onder de categorie ’dienstverlening voor de akker- en tuinbouw’. Het merendeel van de uitzendbureaus houdt zich aan de wet- en regelgeving.

Belastingontduiking
De Inspectie SZW richt haar controles vooral op die bedrijven die zich bezighouden met malafide praktijken. Zij maken zich schuldig aan illegale tewerkstellingen, te lange werktijden, onderbetaling, gefingeerde dienstverbanden, arbeidsuitbuiting en belastingontduiking. De meeste overtredingen hebben te maken met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Zo’n 204 uitzendkrachten werden onderbetaald, waarvan meer dan de helft (59%) Poolse werknemers waren. De Wet arbeid vreemdelingen werd vijftien keer overtreden. Ook werden zeven personen werkend aangetroffen die een identiteitsbewijs gebruikten van iemand anders.

Inlenende bedrijven, zoals glastuinbouwbedrijven, dragen de medeverantwoordelijkheid om een uitzendbureau in te huren dat volgens de wet- en regelgeving werkt. Bovendien kunnen zij soms aansprakelijk worden gesteld als het uitzendbureau niet alles op orde heeft. De Inspectie SZW heeft daarom samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendbranche een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus.

Checklist voor inleners
Aan de hand van negen punten beoordelen bedrijven het uitzendbureau waarmee zij werken. Zo wordt duidelijk welke punten zij zelf nog op orde moeten brengen. Het gaat onder andere om de juiste KvK-registratie van het uitzendbureau, het gebruik van een G-rekening, het betalen van een eerlijk loon en het controleren van de identiteit van de uitzendkracht.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties