De Boomkwekerij Nieuws Meldpunt voor oneerlijke handelspraktijken

Meldpunt voor oneerlijke handelspraktijken

0

In de Coronacrisis kunnen zich oneerlijke handelspraktijken voordoen in de land- en tuinbouw. Om die reden roepen LTO Nederland en Greenports Nederland ondernemers op om oneerlijke handelspraktijken te melden. Deze worden gebundeld en besproken met de Autoriteit Consument & Markt.

Oneerlijke handelspraktijken zijn Europees gedefinieerd. Oneerlijke handelspraktijken gaan met name om het met terugwerkende kracht wijzigen van gemaakte leveringsafspraken. Zonder overleg met de andere partij worden na het aangaan van de overeenkomst de gemaakte leveringsafspraken gewijzigd. Te denken valt aan eenzijdig doorgevoerde prijsverlagingen, afbestellingen, overschrijding van de betalingstermijn en het eenzijdig aanpassen van de leverings- en kwaliteitseisen.

Vragen over leveringscontracten
LTO Nederland meldt op haar site eveneens dat ondernemers met vragen over leveringscontracten bij onvoorziene omstandigheden juridisch advies kunnen inwinnen. Zie dit bericht op de website van LTO.

Rianne Nieuwenhuize
Rianne Nieuwenhuize is sinds februari 2020 redacteur economie, agribusiness en ruimtelijke ordening bij vakblad voor de Bloemisterij.

Reageer op dit artikel

avatar