Grondwateronttrekking Limburg tot 1 februari melden

Waterschap Peel en Maasvallei heeft de meldtermijn voor bestaande grondwateronttrekkingen in de bedekte teelten en pot- en containerteelt verlengd tot 1 februari.

Oorspronkelijk moesten deze meldingen vóór 15 december binnen zijn. Vanwege de vertraagde postbezorging rondom de feestdagen kwamen er kort na de sluiting echter nog diverse meldingen binnen. Het waterschap wil die nog meenemen in de procedure en heeft de termijn daarom verlengd.

Alle bestaande grondwateronttrekkingen ten behoeve van glastuinbouw, teelt in tunnels en pot- en containervelden kunnen daardoor nog tot 1 februari gemeld worden bij het waterschap. Na controle van de melding op het bedrijf worden de gegevens opgenomen in het grondwaterregister.

Nieuwe (toekomstige) grondwateronttrekkingen ten behoeve van glastuinbouw, teelt in tunnels en pot- en containervelden worden getoetst aan de beleidsregel voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van industriële doeleinden.