Mesurol 500 SC verdwijnt van de markt

Op verzoek van Bayer CropScience heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden de insecticide Mesurol 500 SC. Er geldt nog wel een aflevertermijn tot 1 juli 2017 en een opgebruiktermijn tot 1 januari 2018.

Om Mesurol 500 SC in de benen te houden, moest de toelatingshouder een emissiereductieplan te schrijven om overschrijdingen in het oppervlaktewater te voorkomen. Gezien het beperkte etiket wil Bayer hierin niet investeren. Daarmee verdwijnt een veel gebruikt trips- en luismiddel in bedekte bloemisterij-, bloembol- en bloemknolgewassen.

Bayer heeft tevens Calypso vloeibaar ingetrokken. Dit bestrijdt diverse bladluizen in bloembol-, bloemknol- en bolbloemgewassen. Aan de intrekking per 1 februari 2017 is geen aflever- en opgebruiktermijn verbonden.

Thiovit Jet blijft daarentegen behouden voor telers van zomerbloemen en snijheesters. Als ze dit zwavelmiddel inzetten tegen meeldauw gelden er driftbeperkende maatregelen en minimum intervallen voor de toepassingen. Raadpleeg hierover uw adviseur of binnenkort het nieuwe gebruiksvoorschrift op de ctgb-website. Het mag sowieso nog maximaal 10 keer per 12 maanden worden toegepast; voor onbedekte bloemisterijgewassen van maart tot en met juli. De bestaande voorraden voorzien van het huidige etiket mogen nog tot 1 augustus 2017 worden verkocht en tot 1 januari 2018 worden opgebruikt.