Vakblad voor de Bloemisterij Milieubewust in Canada op vrijwillige basis

Milieubewust in Canada op vrijwillige basis

0

In de land- en tuinbouw  in Ontario worden milieubewuste investeringen ondersteund door het Environmental Farm Plan. Dit is een vrijwillig leer- en bewustwordingsprogramma dat is ontworpen om boeren en tuinders te helpen om vertrouwelijk en in eigen beheer een milieurisicobeoordeling voor het eigen bedrijf uit te voeren. Daarna worden actieplannen ontwikkeld om de geïdentificeerde risico’s te beperken.

Dit programma is in 1993 gestart en sindsdien ontwikkeld en uitgebreid. Het wordt uitgerold in periodes van vijf jaar. In het verleden hebben we al twee keer een plan voor 5 jaar opgesteld. Het bestaat uit 23 werkbladen voor o.a. waterbeheer, meststoffen en chemicaliën, maar ook voor brandstof en afval. Ook voer- en mest-opslag in de veehouderij, afvalwater en overlast komen aan bod, evenals efficiënt gebruik van water en elektriciteit. Daarnaast worden ook bodembeheer, veldgewassen, gewasbescherming, erosie van greppels en waterstromen besproken. Tot slot is er aandacht voor de natuur in polders, bossen, flora en fauna.

Voor de bedekte tuinbouw is er een apart werkblad gericht op biologische veiligheid, voedselveiligheid en -herkomst, en geïntegreerde gewasbescherming. Tevens komen verwarming en klimaatsturing, energiebeheer en  -efficiëntie, energiebesparing, licht- en geluidsoverlast aan bod. Ook voedingsanalyses,  – registratie, -toediening, -hergebruik, -ontsmetting, -opslag en –verlies zijn onderwerpen van milieubelang. Tot slot is er ook ruimte voor de verbetering van marketing en arbeidsefficiëntie.

Het systeem lijkt enigszins op MPS wat betreft registratie en zelfbeoordeling. Het aantal focuspunten is uitgebreider. In Ontario wordt deelname aangemoedigd door het verstrekken van subsidies bij investeringen ter verbetering van verouderde productiesystemen en stimulering van innovaties. Om die reden heb ik vorige week twee dagdelen doorgebracht in een klaslokaal. Alle stappen werden doorlopen om het eigen bedrijf tegen het licht te houden en verbeterpunten in kaart te brengen. Daarna werden de opties besproken die financiële ondersteuning geven bij verbeteringen en vernieuwingen.

Reductie van CO2 staat deze ronde centraal. Nu ons milieuplan is goedgekeurd kunnen we ons richten op het aanvragen van subsidies. Voor energiebesparende maatregelen kan dit per investeringsonderdeel oplopen tot 35% met een maximum van $100.000. Een computerprogramma berekent vervolgens de besparingen van de voorgestelde besparingen. Het is even werk, maar dan heb je wel wat.

Angelle van Kleef

Potplantenkweker, Ontario Canada

Reageer op dit artikel

avatar