Minimumvakantiebijslag wel fiscaal uit te ruilen

Na intensief overleg tussen LTO Nederland, ministeries en de Belastingdienst is de 8% minimumvakantiebijslag wel in te zetten voor de fiscale uitruil. Over- en meeruren blijven niet uit te ruilen tegen een nettovergoeding voor dubbele kosten voor huisvesting, levensonderhoud en reizen aan buitenlandse werknemers kan niet meer per 2018. Daarmee wordt de cafetariaregeling iets minder fors beperkt. Sowieso loon dat uitbetaald wordt boven het wettelijk minimumloon is gewoon uit te ruilen. Dit heeft Werkgeverslijn land- en tuinbouw bekend gemaakt.

Met de inwerkingtreding van het onderdeel ‘meerwerk’ in de Wet Minimumloon per 1 januari 2018 leek het er lange tijd op dat het gebruik van de cafetariaregeling voor seizoenswerk sterk ingeperkt zou worden. Vlak voor de kerstdagen bleek, na afstemming met de ministeries van Sociale Zaken, Financiën en met de Belastingdienst, dat er toch nog meer ruimte is voor uitruil van brutolooncomponenten met een onbelaste vergoeding voor ET-kosten dan eerder gedacht.

Vanaf 2018 is het ruilen van loon voor een vergoeding van ET-kosten alleen mogelijk voor het deel van het loon dat uitstijgt boven het minimumloon. Dat geldt voor zowel de uren van de normale arbeidsduur als voor de overuren. Toeslagen op het hiervoor genoemde loon, zoals de piekurentoeslag, bonussen, bovenwettelijke vakantiedagen en de vakantiebijslag kunnen wel ingezet worden voor de uitruil. Uitruil met het loon van overuren is vanaf 1 januari 2018 niet meer mogelijk.

Voordat werkgevers gebruik kunnen maken van de cafetariaregeling is vooraf toestemming van de Belastingdienst nodig. LTO Nederland heeft deze toestemming collectief geregeld voor leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de aangesloten vaktechnische organisaties waaronder LTO Glaskracht Nederland.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties