Minister Schouten: ‘Duurzame inzet verdient beloning’

  ‘Als een afnemer (bijvoorbeeld een supermarkt) bovenwettelijke eisen stelt ten behoeve van duurzaamheid, dan moeten boeren en tuinders door deze afnemer óók gewaardeerd worden voor de extra inzet die daarmee van hen verlangd wordt. Dat betekent dat primair alle partijen in de keten een verantwoordelijkheid hebben en dienen te nemen om bovenwettelijke eisen op een passende wijze te belonen’, aldus landbouwminister Carola Schouten in de beantwoording van Kamervragen over On the way to PlanetProof.

  Ze geeft ook aan dat het – zonder deelname aan een certificeringschema – niet eenvoudig zal zijn om aan de consument te tonen dat de productie daadwerkelijk op een duurzamere, bovenwettelijke wijze plaatsvindt. Voor een kweker die zonder keurmerk verduurzaamt, is het lastig een meerprijs voor zijn product te vragen als de consument in de winkel niet weet waarop deze meerprijs is gebaseerd. Omgekeerd helpt certificering de consument bij het herkennen van het duurzame product. Daarnaast verschaft een certificeringsschema de kwekers inzicht in waar de aangrijpingspunten zitten om de productie daadwerkelijk te verduurzamen.

  Agrarische ondernemerschapsagenda

  Omdat een beloning voor de duurzame inspanningen van boeren en tuinders niet van zelf gaat, én vanwege het belang dat de bewindsvrouw eraan hecht, is Schouten bezig met het opstellen van een agrarische ondernemerschapsagenda. Hierin wordt vooruitgekeken naar hoe primaire producenten – in een tijd waarin door allerlei ketenpartijen steeds meer van hen wordt verwacht, terwijl ze als individuele ondernemer soms weinig onderhandelingsmacht hebben – beter in staat gesteld kunnen worden om hun boterham te verdienen.

  Deze agenda richt zich onder meer op meer markttransparantie, meer samenwerking, minder marktmisbruik van ketenpartijen en betere toegang tot financiering. Daarnaast onderzoekt de agenda de mogelijkheid van het publiek belonen van ecosysteemdiensten en collectieve goederen, zoals biologische plaagbestrijding, het behoud van biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en waterretentie. ‘Zaken die raken aan keurmerken als On the Way to PlanetProof, en waarvan de samenleving als geheel de vruchten plukt.’

  De september-editie van Bloem&Blad – een Trendspecial – staat in het teken van het thema Duurzaamheid.

  Bron en foto: Peter van Leth/Vakblad voor de Bloemisterij

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties